PVDA vraagt dat Parlement dringend maatregelen neemt om verwachte toename van energiearmoede tegen te gaan.

Op 2 april publiceerde de Koning Boudewijnstichting (KBS) haar jaarlijkse energiearmoedebarometer. Meer dan 1 gezin op 5 in België leeft in energiearmoede. “Dit cijfer blijft stijgen”, betreurt Bernard Hubeau, emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en voorzitter van het Platform tegen Energiearmoede.

woensdag 15 april 2020

PVDA vraagt dat Parlement dringend maatregelen neemt om verwachte toename van energiearmoede tegen te gaan.

De Koning Boudewijnstichting (KBS) denkt dat de energiearmoede zal blijven toenemen, zelfs met de maatregelen die genomen werden. Daarom stelt de PVDA enkele aanvullende maatregelen voor:

  • Zo snel mogelijk de nodige middelen (30 miljoen euro) toewijzen aan de OCMW's om gezinnen in moeilijkheden te helpen om hun energiefactuur te betalen, zoals de KBS aanbeveelt1.

In dat verband ligt een wetsvoorstel op de tafel van de Commissie Leefmilieu, Energie en Klimaat van de Kamer. Het werd medeondertekend door de PVDA-volksvertegenwoordigers Thierry Warmoes en Greet Daems. Het werd al besproken en er kan over worden gestemd. De PVDA dringt er op aan dat deze commissie haar wetgevingswerk zo snel mogelijk hervat, zodat dit voorstel effectief wet kan worden.

Deze wet zou de indexeringsstop van het Gas- en Elektriciteitsfonds blijvend opheffen (+6 miljoen euro in 2019). "Ook al geeft deze opheffing de OCMW's nog niet voldoende middelen, deze wet is een stap in de goede richting, en de Kamer moet er zo snel mogelijk over stemmen. De PVDA meent echter dat men gezien de sociale urgentie nog verder zou moeten gaan. " zegt Thierry Warmoes, federaal parlementslid van de PVDA.

  • Het sociaal tarief uitbreiden tot meer categorieën, zoals de KBS aanbeveelt;
  • De aanrekening van herinnerings- en ingebrekestellingskosten voor het jaar 2020 annuleren;
  • De energierekeningen voor de maanden van de coronaviruscrisis voor alle slachtoffers van de crisis annuleren. Laat grote energiebedrijven iets meer bijdragen als compensatie. Uitzonderlijke tijden vereisen uitzonderlijke maatregelen.

Ten slotte vraagt de radicaal linkse partij om de actoren van het Platform (OCMW, FOD Economie, POD Maatschappelijke Integratie, CREG, vzw Sociaal Verwarmingsfonds) zo snel mogelijk in de verschillende parlementen te horen. De PVDA verzoekt de autoriteiten ook om zich met spoed over de 26 aanbevelingen van deze deskundigen ter zake te buigen.

De huidige crisis verdiept de ongelijkheden, de aanbevelingen van de deskundigen moeten worden opgevolgd en er moeten uitzonderlijke maatregelen worden genomen om te vermijden dat er nog meer gezinnen in energiearmoede terechtkomen", aldus Thierry Warmoes. Hoe eerder we anticiperen op de toename van de energiearmoede, hoe beter we de schade van deze crisis zullen kunnen beperken". Er zijn inderdaad maatregelen genomen op regionaal niveau en door leveranciers om de factuurbedragen te beperken en gas- en elektriciteitsafsluitingen voor kwetsbare gezinnen te vermijden. Het verbruik van de opgesloten gezinnen stijgt echter en veel van hen zullen over een kleiner inkomen beschikken. De Koning Boudewijnstichting is dan ook terecht van mening dat ondanks de genomen maatregelen de energiearmoede zal toenemen.

 

Bronnen :

1. https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20200402AJEnergyPov

2.  https://plus.lesoir.be/253851/article/2019-10-16/le-fonds-gaz-et-electricite-besoin-de-30-millions-de-plus-par

3. https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=822

4. https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/04/03/covid-19-risque-d-aggraver-la-precarite-energetique-dune-partie/