PVDA waarschuwt voor gevolgen privatisering openbare zorg

De meerderheid van het Vlaams Parlement toonde zich in de commissie Welzijn voorstander van een decreet dat het mogelijk maakt voor private spelers om toe te treden tot openbare welzijnsverenigingen, zoals een OCMW of een Zorgbedrijf. Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams Parlementslid voor de PVDA, waarschuwt voor de gevolgen.

dinsdag 29 juni 2021

PVDA waarschuwt voor gevolgen privatisering openbare zorg

“Dit privatiseringsdecreet betekent de start van een uitverkoop van de openbare zorgsector in Vlaanderen aan commerciële groepen", zegt Vandecasteele. "Blijkbaar gaat de winst van private spelers voor op een publieke, betaalbare en toegankelijke openbare zorgsector.”

“Dit decreet is een historische klap voor de sector. Private partners toelaten, brengt ook een winstlogica met zich mee. Dat brengt risico's met zich mee, zoals minder aandacht voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg en een hogere focus op het rendement op de investeringen van de aandeelhouders”, zegt Vandecasteele. “De zorgsector kan elke euro goed gebruiken om te investeren in personeel of infrastructuur. Op deze manier riskeer je echter dat een deel van dat geld weggetrokken wordt naar de aandeelhouders van de private partners.”

Volgens Vandecasteele zijn er maar heel weinig mensen uit de sector die zitten te wachten op het nieuwe decreet. “De Vlaamse Raad WVG - waar zowel werknemers, werkgevers als de voorzieningen vertegenwoordigd worden - zijn in hun advies duidelijk gekant tegen het decreet. Zij denken dat er geld zal uitstromen naar de private sector en vrezen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning. Van de VVSG, die de verschillende Vlaamse steden en gemeenten vertegenwoordigt, is er zelfs geen advies. Nochtans zet dit decreet de werking van de zorg die georganiseerd wordt door lokale besturen helemaal op zijn kop.”

Tot slot spraken ook de vakbonden zich al duidelijk uit tegen de nakende privatisering in de openbare zorgsector. “De vakbonden waarschuwen terecht voor de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel”, zegt Vandecasteele. “In het Zorgbedrijf Antwerpen, dat als eerste gebruik zal maken van het decreet om een deel van zijn aandelen te verkopen aan commerciële groepen, stellen we bijvoorbeeld vast dat 1200 personeelsleden van de ondersteunende diensten en de dienstencheque-activiteiten er met driehonderd à vierhonderd euro per maand op achteruit zullen gaan.”