PVDA wil energiewaakhond CREG snel horen over afromen overwinsten

De PVDA wil vaart maken met het parlementair debat over het wetsvoorstel-Mertens, dat de overwinsten in de energiesector moet afromen om de energieprijzen te blokkeren. Nu minister van Energie Van der Straeten in rondjes blijft draaien, stelt de PVDA voor om niet langer te wachten op een regeringsinitiatief en de werkzaamheden in de Kamer aan te vatten rond haar wetsvoorstel.

dinsdag 3 mei 2022

PVDA wil energiewaakhond CREG snel horen over afromen overwinsten

De PVDA diende in maart dit jaar als eerste een wetsvoorstel in om de overwinsten in de energiesector af te romen. De linkse partij wil de opbrengst ervan inzetten om de energieprijzen te blokkeren. Peter Mertens, PVDA-volksvertegenwoordiger en hoofd-indiener van het wetsvoorstel, verwijt de regering in rondjes te draaien: “In eerste instantie zei de regering een Europees initiatief af te wachten, terwijl de Europese Commissie de bal al tot tweemaal toe in het kamp van de lidstaten had gelegd. Vervolgens keerde de regering zich naar de Nationale Bank, met de vraag om een initiatief uit te werken, maar die kaatste de bal onmiddellijk terug naar minister Van der Straeten. Hoog tijd dat er een einde komt aan dit heen-en-weer-gepingpong en dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt.”

“We hebben een concreet voorstel uitgewerkt dat precies doet wat de regering nu al maanden belooft: vermijden dat sommige bedrijven van de energiecrisis profiteren om zich te verrijken. Laat ons nu eindelijk aan de slag gaan om deze mooie woorden om te zetten in daden. De mensen die zich blauw betalen hebben niet de luxe om nog langer te wachten. Het is hoog tijd dat de energieprijzen geblokkeerd worden”, aldus Peter Mertens. 

De PVDA-volksvertegenwoordiger benadrukt het belang van een transparant debat. “Deze discussie mag niet langer in de achterkamertjes plaatsvinden. We willen een open, democratisch debat. Aanvaarden we het als maatschappij dat energiemultinationals als Engie-Electrabel slapend rijk worden, terwijl steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van hun energiefactuur?”

De PVDA wil nu zo snel mogelijk het technisch advies van de CREG inwinnen. De energieregulator speelt een cruciale rol in het wetsvoorstel-Mertens. De linkse partij dient verder ook een officieel verzoek in om inzage te krijgen in het meest recente rapport van de regulator over de overwinsten in de energiesector. De Kamercommissie Energie beslist vandaag, 3 mei, tijdens haar orde van werkzaamheden of er ingegaan zal worden op de voorstellen van de PVDA.