PVDA wil versnelling hoger schakelen over noodfonds voor de zorgsector

Op 6 november heeft de PVDA een wetsvoorstel ingediend voor de concretisering van het noodfonds voor de zorgsector dat vorige week door het parlement werd goedgekeurd. Het fonds kwam er dankzij acties en de volharding van het personeel uit de zorgsector en als we niet willen dat de rechtse partijen alles tegenhouden, moeten we nu de druk op de ketel houden.

woensdag 6 november 2019

PVDA wil versnelling hoger schakelen over noodfonds voor de zorgsector

“Ons wetsvoorstel is perfect in orde en laat een snelle en efficiënte verdeling toe van het fonds van 400 miljoen euro per jaar voor de zorgsector,” zegt Raoul Hedebouw. “Wij stellen voor dat het geld via het bestaande Sociale Maribel naar de sector wordt doorgestort. Op die manier kunnen de financiële middelen in onderling sociaal overleg onmiddellijk door de vakbonden worden toegewezen daar waar de nood het hoogst is. Het is belangrijk dat het geld voor eind november terecht komt waar het nodig is. Het is niet nodig om duizend-en-één hoorzittingen te organiseren en de uitvoering uit te stellen tot 2035. Er zijn op het terrein meer dan genoeg partijen aanwezig die over de nodige kennis beschikken om te beslissen. Het belangrijkste is nu dat er niet getalmd wordt, want de klok tikt.”
In de parlementaire commissie werd beslist om een werkgroep op te richten waar de voorstellen van de verschillende partijen besproken worden. Het voorstel zal op 20 november besproken worden tijdens de commissie Volksgezondheid.
Dankzij de acties en de volharding van het personeel uit de zorgsector heeft het amendement een meerderheid van stemmen in het parlement gekregen. Als we niet willen dat de rechtse partijen alles tegenhouden, moeten we nu de druk op de ketel houden. Daarom zal de PVDA in november en december de vakbondsacties in de zorgsector steunen!