Raoul Hedebouw en Marc Goblet dienen wetsvoorstel in voor hogere lonen

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw dient samen met voormalig ABVV-voorzitter en PS-Kamerlid Marc Goblet een wetsvoorstel in om een hogere loonmarge mogelijk te maken. Met hun wetsvoorstel nemen ze de loonnormwet van 1996 in het vizier. Volgens de auteurs legt die het loonoverleg aan banden en blokkeert de lonen. Daarom willen ze die norm niet langer bindend, maar indicatief maken. De vakbonden voeren over heel het land actie tegen de loonmarge die voor de komende twee jaar een opslag van 0,4% toestaat.

woensdag 24 februari 2021

Raoul Hedebouw en Marc Goblet dienen wetsvoorstel in voor hogere lonen

Lees hier ons dossier over de wet van 1996

De PVDA geeft de vakbonden gelijk in hun eis voor een betekenisvolle loonsverhoging. “Er is ruimte voor een echte loonsverhoging. Het extreem lage plafond van 0,4% voor de komende twee jaar wordt echt wel onhoudbaar nu een aantal bedrijven schitterende resultaten publiceren. De werkgeversorganisaties weigeren elke toegeving en verschuilen zich achter de wet,” zegt, federaal volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw (PVDA). “Denk maar aan Carrefour en Colruyt die hun verkoop zien stijgen. Of aan BASF en Bayer, die voor 3 miljard aan dividenden uitkeren, terwijl een loonsverhoging van 5% hen slechts 139 miljoen zou kosten.”

De loonwet bepaalt sinds 1996 op voorhand hoeveel de lonen de komende jaren maximaal mogen stijgen. “De loonnormwet zit vol sjoemelsoftware. We kiezen er nu voor om die te herprogrammeren. Zo wordt de loonmarge indicatief en krijgen sectoren die het goed doen de mogelijkheid om betere akkoorden te sluiten zonder daarvoor beboet te worden.”

Hedebouw neemt het initiatief samen met voormalig ABVV-voorzitter en Kamerlid Marc Goblet. Het voorstel sluit aan bij de eis van het gemeenschappelijk vakbondsfront om de loonmarge indicatief te maken en het minimumloon op te trekken naar 14 euro per uur.

De PVDA maakt zich sterk dat dit voorstel past in het kader van de economische relance. “We moeten de klik durven maken”, aldus Hedebouw. “De lonen zijn niet het probleem, ze zijn een deel van de oplossing. De logica van druk op de lonen wordt niet enkel in ons land, maar in alle westerse landen toegepast. Die concurrentie zet een negatieve spiraal in gang, die ons regelrecht naar een recessie leidt. We moeten het beleid omkeren en de koopkracht optrekken. Dit wetsvoorstel is hiervoor een begin.”