Recordaantal woonzorgcentra op zwarte lijst door personeelstekort

Er staan vandaag 25 zorgvoorzieningen voor ouderen onder verhoogd toezicht van de Zorginspectie. Dat is een record. De afgelopen jaren waren dat er gemiddeld 13. “Opvallend is dat het in de meeste gevallen gaat om commerciële woonzorgcentra, en dat het grootste probleem personeelstekort is”, zegt Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA). “Dit trieste record is het topje van de ijsberg. Het betekent dat het in veel woonzorgcentra vandaag moeilijk loopt. Er is dringend nood aan investeringen in meer en vast personeel.”

vrijdag 30 december 2022

Recordaantal woonzorgcentra op zwarte lijst door personeelstekort

Wanneer woonzorgcentra of assistentiewoningen de kwaliteitsregels flagrant overtreden, plaatst de Zorginspectie ze onder verhoogd toezicht. Dat is vandaag het geval voor 24 woonzorgcentra en 1 groep assistentiewoningen. De inspectie controleert de veiligheid, de personeelsbezetting, de medicatieveiligheid, de handhygiëne en de zorgdossiers. “Uit de beschikbare inspectierapporten blijkt dat personeelstekort de belangrijkste oorzaak van het verhoogd toezicht is. Vele van de woonzorgcentra uit de lijst halen zelfs de lage wettelijke personeelsnormen niet.”

Daarnaast wijst de sterke stijging van het aantal woonzorgcentra op de zwarte lijst ook op een breder probleem in de sector. “We horen de laatste maanden erg veel alarmsignalen van het zorgpersoneel over een torenhoge werkdruk en een tekort aan personeel. Vacatures raken niet ingevuld en er wordt vaak een beroep gedaan op interimkrachten en jobstudenten. Maar dat komt de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet ten goede”, stelt Vandecasteele.

Opvallend blijft dat het vooral de woonzorgcentra van de grote commerciële zorggroepen zijn die onder verhoogd toezicht staan. 14 van de 24 woonzorgcentra (58%) maken deel uit van de zorggroepen Orpea, Armonea, Korean en Vulpia. Dat terwijl in Vlaanderen het aandeel commerciële woonzorgcentra een op de drie is.

Lise Vandecasteele: “In zorgcentra waar er winst moet worden gehaald, is de zorg minder gegarandeerd. Een harde vaststelling als je weet dat er veel geld verdiend wordt aan deze commerciële ouderenzorg. Zo maakten de drie grootste zorgvastgoedbedrijven het afgelopen jaar 300 miljoen euro winst.”

Vandecasteele dringt bij bevoegd minister Crevits aan op maatregelen. “Deze lange lijst van voorzieningen waar het misloopt, moet een call-to-action zijn. Om overal kwaliteit te garanderen zijn vast personeel en kleine leefgroepen nodig. We kunnen deze problemen niet aanpakken met flexi-jobbers en zeker niet met commercie. Om vast personeel aan te trekken is het nodig dat het loon opgetrokken wordt, mensen een voltijds contract kunnen krijgen en er een erkenning komt als zwaar beroep.”

Ook de vakbonden ACV Puls, BBTK en ACLVB trekken aan de alarmbel rond het tekort aan personeel in de zorg. Ze kondigen een manifestatie aan in Brussel op dinsdag 31 januari.