Referendum om de inwoners van Berlijn meer dan 240.000 woningen terug te geven

Net als in andere Europese steden rijzen ook in Berlijn de huurprijzen de pan uit. Na jaren van mobilisatie wordt op 26 september in de Duitse hoofdstad een referendum gehouden om meer dan 240.000 woningen weer in handen van de overheid te brengen. Als het ja-kamp het haalt, betekent dat voor de bewoners een grote overwinning. Het recht op wonen zal dan voorgaan op de winst. Een strijd die ons hier moet inspireren.

vrijdag 27 augustus 2021

Referendum om de inwoners van Berlijn meer dan 240.000 woningen terug te geven

In Berlijn bezitten grote commerciële vastgoedbedrijven als Deutsche Wohnen, Vonovia en Akelius meer dan 240.000 woningen. Vroeger waren de meeste daarvan eigendom van de stad Berlijn.

Deze grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor de snel stijgende huurprijzen. Huisvesting werd handelswaar waarmee enkelingen winst kunnen maken, in plaats van een basisrecht van de bevolking.

Inzet van het referendum is dus de toe-eigening van woningen van vastgoedbedrijven die meer dan 3000 woningen bezitten, met als doel ze openbaar, gereglementeerd en dus voor iedereen toegankelijk te maken.

De mensen in Berlijn kunnen er dus voor te zorgen dat die woningen weer in publieke handen komen en de galopperende huurprijzen een halt toegeroepen wordt.

Hoe hebben ze dat in Berlijn klaargespeeld?

De Berlijners zijn gedurende jaren de straat opgetrokken, hebben betoogd, hebben handtekeningen verzameld, zijn van deur tot deur getrokken, hebben affiches opgehangen, enz. om van huisvesting een voor iedereen toegankelijk recht te maken.

Een lange strijd die zijn vruchten afwierp. De beweging bekwam een bevriezing van de huurprijzen, waardoor die in 2020 met 10% konden dalen (ondanks de nietigverklaring door het Grondwettelijk Hof op grond van bevoegdheidsoverschrijding). De bevriezing van de huurprijzen is het eerste instrument om ze echt te doen dalen.

Vervolgens slaagden de Berlijners erin om een referendum af te dwingen om meer dan 240.000 woningen van de grote vastgoedbedrijven terug in bezit te krijgen.

Ook in Brussel voert de PVDA campagne om de huurprijzen te verlagen

In Brussel ijvert de PVDA voor publieke controle op de huisvesting, via een petitie, straatacties en het voorstel in het Brussels parlement om de huurprijzen te doen dalen. "We mogen niet opgeven", zegt Françoise De Smedt, PVDA- fractieleider in het Brussels Parlement. "Wij blijven campagne voeren voor lagere huren. Dankzij de druk van de verenigingen die op het terrein voor het recht op wonen vechten, van alle mensen die zich al jaren inzetten en van de PVDA, is er afgelopen juli in het Brussels parlement voor het eerst een debat gevoerd over regels om de huurprijzen in Brussel te reguleren. Wonen moet betaalbaar worden gemaakt. We moeten blijven druk uitoefenen en mobiliseren, zoals in Berlijn.”

Teken hier de petitie.