“Regering moet gebouw dat Fedasil al maanden huurt, open stellen voor mensen die vandaag in de vrieskou op straat slapen”

Fedasil huurt al sinds augustus een gebouw in het centrum van Brussel, recht tegenover het Brussels parlement. Daar is plaats voor 300 mensen. De PVDA eist dat het gebouw onmiddellijk in gebruik wordt genomen om de honderden mensen, vluchtelingen en daklozen die op straat overleven, op te vangen. Het is een kwestie van politieke wil.

donderdag 15 december 2022

“Regering moet gebouw dat Fedasil al maanden huurt, open stellen voor mensen die vandaag in de vrieskou op straat slapen”

Het gebouw blijft dicht bij gebrek aan personeel. Acht mensen zijn er nodig om het project te omkaderen. “Is het zo moeilijk om acht werknemers te vinden?”, vraagt PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili zich af. “De mensen van Fedasil doet wat ze kunnen, maar de regering geeft hen onvoldoende middelen.”

De PVDA kwam daarom vandaag tussen in de plenaire vergadering van de Kamer.

Naar schatting 2.000 vluchtelingen overleven vandaag in ons land zonder opvangplaats. Honderden slapen in tentjes in de buurt van het Klein Kasteeltje. Bij temperaturen van zes graden onder nul worden ze wakker met ijspegels op hun kussen.

De buurtbewoners proberen met soep en vuurkorven om hen toch van enige warmte te voorzien. “Dat is meer dan de regering doet”, zegt Nabil Boukili.

Deze opvangcrisis duurt al meer dan een jaar. Maar ze is niet begonnen bij de eerste vluchteling die in oktober vorig jaar geen opvangplek kreeg. De crisis is het gevolg van jaren van wanbeheer. Een continue opbouw en afbouw van opvangplaatsen en personeel en de grote afbouw van de lokale opvanginitiatieven door de vorige staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liggen hier aan de basis.

Volgens PVDA-Kamerleden Nabil Boukili en Greet Daems zijn er nu twee zaken waar staatssecretaris Nicole de Moor gisteren al werk van had moeten maken. “Op heel korte termijn moeten de mensen die in de buurt van het Klein Kasteeltje buiten slapen, opgevangen worden zodat zij de komende nachten niet meer in de vrieskou moeten slapen. Dat kan door het gebouw dat Fedasil al huurt sinds augustus eindelijk te openen. Ook op de gemeenteraad van Brussel werd dit al geëist. De federale regering moet sociale werkers inzetten om de omkadering binnen het gebouw te voorzien. Het Brussels Gewest en de stad Brussel kunnen hierbij helpen met sociale werkers die in hun diensten voorhanden zijn”, zegt Greet Daems.

Greet Daems kwam hierover al meerdere malen tussen in het parlement. “Ik vraag al een jaar dat er iets verandert, maar er gebeurt niets. Elke oplossing is er een te weinig en altijd veel te laat. Veel burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Vriendschap Zonder Grenzen, staan klaar om te helpen. Dat doen ze al heel lang. Maar het is eerst en vooral de taak van de overheid om het recht op opvang na te komen. Niemand mag op straat slapen. Het is een kwestie van politieke wil.”