Regering wil gepensioneerden en werklozen inschakelen voor personeelstekort in de zorg, PVDA: “Meer flexibiliteit is geen oplossing”

De Vivaldi-regering keurde vandaag een pakket noodmaatregelen goed om het nijpende personeelstekort in de zorg te verhelpen. “De regering wil mensen meer overuren laten draaien, harder laten werken, en gepensioneerden, werklozen en studenten inschakelen voor flexiwerk. Dat zijn net de recepten die ervoor gezorgd hebben dat de zorgsector vandaag met de rug tegen de muur staat”, reageert Sofie Merckx, fractieleidster van PVDA in de Kamer en zelf huisarts.

dinsdag 19 juli 2022

Regering wil gepensioneerden en werklozen inschakelen voor personeelstekort in de zorg, PVDA: “Meer flexibiliteit is geen oplossing”

De PVDA vraagt dat de minister zo snel mogelijk samenzit met de vakbonden om structurele oplossingen te zoeken. De linkse partij formuleert zelf voorstellen om de personeelstekorten structureel aan te pakken.

De ene alarmbel na de andere gaat af in de zorgsector. Twee weken geleden bleek nog hoe acht op de tien ziekenhuizen in Vlaanderen zorgactiviteiten afbouwen door een tekort aan personeel: meer dan 80% van de ziekenhuizen sluit bedden. Een kwart van de verpleegkundigen overweegt vandaag de sector te verlaten door de enorme werkdruk, het hoge tempo en de flexibiliteit. “De regering antwoordt op die dramatische situatie met nog meer flexibiliteit”, stelt Sofie Merckx. “Maar structurele antwoorden blijven taboe, zoals de erkenning als zwaar beroep bijvoorbeeld. In het pensioenakkoord van de regering blijft er niets over van de beloftes rond de zware beroepen. Veel verpleegkundigen zullen tot hun 65ste moeten blijven werken. Dat is ondoenbaar en een van de hoofdredenen waarom de zorgsector leegloopt en veel goeie beste werkkrachten verliest.”

De PVDA-fractieleidster wijst op een belangrijke tegenstelling in de sector. “Een deel van het zorgpersoneel wíl voltijds werken, maar mag dat niet omdat ze flexibel moeten blijven om tekorten te kunnen opvangen. Tegelijk is er een groot deel dat niet voltijds kán werken, omdat de werkdruk te hoog ligt. De fundamentele oplossing ligt dan ook in volwaardige jobs met hogere lonen, betere vergoedingen van onregelmatige uren, en de erkenning als zwaar beroep. Ook de vakbonden hameren erop dat er structurele maatregelen nodig zijn. Zij vragen dat de minister écht naar hen luistert.”

De PVDA schuift in haar plan vier concrete voorstellen naar voren om de personeelstekorten structureel aan te pakken. “In ons land zijn vandaag 19.000 gediplomeerde verpleegkundigen aan de slag in een andere sector. Zij moeten overtuigd worden om weer in de zorgsector aan de slag te gaan. Dat kan door echte loonsverhogingen voor het hele ziekenhuispersoneel. Door de premies voor de onregelmatige uren op te trekken. Door de erkenning als zwaar beroep zodat vervroegd pensioen mogelijk is. En door een structurele verhoging van het Zorgpersoneelfonds, om het aantal verpleegkundigen per afdeling aan het bed van de patiënten op te trekken.”