“Regering wil sanctionering zieken in gang zetten, werkgevers blijven buiten schot”

Vandaag keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed om langdurig zieke werknemers strenger te controleren en te sanctioneren. Volgens de PVDA gaat het project van minister Frank Vandenbroucke de verkeerde kant uit.

vrijdag 13 mei 2022

“Regering wil sanctionering zieken in gang zetten, werkgevers blijven buiten schot”

“Achter de woorden op de persconferentie zit een duidelijke agenda. En dat is niet de genezing van zieke werknemers, maar activering op straffe van sancties. En zieke werknemers zullen er het eerste slachtoffer van zijn”, reageert Sofie Merckx, fractieleider van de PVDA in de Kamer.

“Premier Alexander De Croo sprak bijna enkel over het optrekken van de werkzaamheidsgraad tot 80%. Dat is ook de realiteit van het ontwerp van Vandenbroucke. Het lijkt wel of hij het draaiboek van werkgeversorganisatie Voka volgt. Zijn project is erop gebouwd om langdurig zieken naar de arbeidsmarkt te jagen, koste wat het kost. Het maakt daarbij niet uit of ze hetzelfde loon of dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben, zelfs niet of ze de job zullen aankunnen. Nu worden daarbij sancties ingevoerd voor zieke mensen die niet in die activeringsmachine willen stappen of die fouten maken bij de procedures. Boetes van 30 euro per maand voor een gemiddelde uitkering zijn onrechtvaardig, zeker nu de levensduurte zo hard stijgt”, stelt Sofie Merckx.

Deze week nog uitten de sociale partners kritiek op de werkwijze van Vandenbroucke. “Vakbonden, werkgevers, mutualiteiten, patiëntenorganisaties en experts zijn tegen deze maatregel”, zegt Sofie Merckx. “Ze hebben daar onderbouwde redenen voor. Maar die worden koppig van tafel geveegd door de minister. De manier waarop nu gewerkt wordt, is een nieuwe kaakslag voor het sociaal overleg in ons land. In het regeerakkoord wordt 30 keer verwezen naar het sociaal overleg, maar de regering heeft er nog niet één keer respect voor getoond.”

De PVDA eist dat de Vivaldi-regering de geplande sancties voor langdurig zieken alsnog intrekt. “De zieken zelf zijn niet het probleem. In steeds meer bedrijven leiden de werkomstandigheden tot burn-outs of kapotte ruggen en polsen. Maar de bedrijven worden in realiteit niet gesanctioneerd. Ik daag iedereen uit om een bedrijf te noemen waar structureel drie keer meer uitval is dan in de gehele economie én twee keer meer dan in de sector. Een groot bedrijf bovendien, want enkel de bedrijven met meer dan 50 werknemers vallen onder de maatregelen”, aldus de PVDA-fractieleidster.

“Het personeel kraakt, zowel fysiek als mentaal. Er zijn alternatieven voor het straffen van zieken, zoals het blijven inzetten op vrijwillige begeleidingstrajecten terug naar werk. Daar komt nog eens bij dat men steeds langer moet werken. Laat ons de oorzaken aanpakken in plaats van met sancties te zwaaien”, besluit Sofie Merckx.