We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Rusthuisfactuur stijgt, PVDA vraagt volledige indexatie zorgbudget

In één op drie woonzorgcentra stijgt de prijs al voor een tweede keer dit jaar. Dat is mogelijk omdat de Vlaamse Regering hen de kans geeft een extra indexering door te voeren. “De dagprijzen van woonzorgcentra stijgen enorm, maar de Vlaamse Regering neemt amper maatregelen om de factuur betaalbaar te houden voor de bewoners”, reageert Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid van de PVDA. “In tegenstelling tot de dagprijzen is het zorgbudget niet gekoppeld aan de index. Op 13 jaar tijd is dat budget daardoor met amper 5 euro gestegen tot 135 euro per maand, terwijl het bij een koppeling aan de index al 177 euro zou bedragen. Dat kost elke oudere die veel zorg nodig heeft 500 euro per jaar.”

maandag 24 oktober 2022

Rusthuisfactuur stijgt, PVDA vraagt volledige indexatie zorgbudget

Naar aanleiding van de hoge inflatie maakte de Vlaamse Regering het mogelijk voor woonzorgcentra om de dagprijzen voor bewoners bijkomend te indexeren. Uit een antwoord van plaatsvervangend minister van Welzijn Benjamin Dalle blijkt dat 528 woonzorgcentra één indexatie hebben toegepast en 271 andere woonzorgcentra twee indexaties. “Ik vang bovendien signalen op dat er nog verschillende woonzorgcentra volgen en hun prijzen zullen verhogen”, reageert Vandecasteele. “Voor veel mensen zijn deze facturen al heel lang onhoudbaar. Ouderen moeten bij hun kinderen aankloppen om te kunnen betalen. En ook de OCMW’s zullen overuren draaien om te zorgen dat mensen die hun hele leven hebben bijgedragen in het woonzorgcentrum kunnen blijven wonen.” 

De Vlaamse regering kondigde aan dat ze het zorgbudget voor ouderen die veel zorg nodig hebben zal verhogen van 130 tot 135 euro. “Dat is peanuts wanneer je weet dat het zorgbudget bij een koppeling aan de index vandaag 177 euro zou bedragen”, reageert Vandecasteele. “Wij vragen om de zorgbudgetten volledig te indexeren, dat levert elke bewoner 500 euro per jaar op. Daarnaast vragen we dat de regering dringend werk maakt van een maximumfactuur, zodat de prijzen nooit hoger kunnen zijn dan iemands pensioen.”