Sancties langdurig zieken: regering negeert advies Riziv, PVDA vraagt intrekking van de wet

Na de Nationale Arbeidsraad (NAR) spreekt ook het beheerscomité van het Riziv zich unaniem negatief uit over de plannen van minister Vandenbroucke om langdurig zieken te straffen. 

woensdag 8 juni 2022

Sancties langdurig zieken: regering negeert advies Riziv, PVDA vraagt intrekking van de wet

Deze woensdag 8 juni staat de controversiële wet die sancties oplegt aan langdurig zieke werknemers op de agenda in het parlement. Dit onze grote verbazing. Wij vragen dat de commissie Sociale Zaken dit wetsvoorstel van de agenda haalt. “De regering wil dit dossier doordrukken”, reageert Sofie Merckx, Kamerfractieleidster van de PVDA en zelf huisarts. “De regeringspartijen weigeren zelfs rekening te houden met het advies van het Riziv. Wat een minachting en wat een gebrek aan respect voor de democratie.”

Ter herinnering, de wet over de sancties tegen zieke werknemers is het vierde luik uit het “Terug naar werk”-project van de sociaaldemocratische ministers Vandenbroucke en Dermagne, dat wil bijdragen aan het optrekken van de werkzaamheidsgraad naar 80%. Werknemers die niet “meewerken” aan een re-integratietraject zouden 2,5% van hun uitkering verliezen. Voor een minimumuitkering in de vierde maand loopt dat op tot 40 euro.

Op 8 juni werd een advies van het Riziv bezorgd aan de leden van commissie Sociale Zaken. “Het advies van het Riziv dat we pas kregen op 7 juni in de namiddag werd reeds in februari geformuleerd. Waarom werd dit advies slechts de dag voor de bespreking aan de leden van de commissie overgemaakt? De minister wou er misschien geen ruchtbaarheid aan geven? Na aandringen kregen we het en het is natuurlijk zeer belangrijk maar vooral overduidelijk: het is unaniem negatief”, zegt Sofie Merckx huisarts en fractieleidster van de PVDA in het parlement. 

De sociale partners vragen een evaluatie van het eerste luik van de “Terug Naar Werk”-wet, die het aanwerven van 60 coördinatoren door de ziekenfondsen inhoudt en nog maar pas in werking is. Ze wijzen ook op de enorme administratieve overlast bij de ziekenfondsen, waar het uitvoeren van deze wet voor zal zorgen. Ook de manier waarop de regering de eigenlijke sancties doorschuift naar een Koninklijk Besluit roept heel wat vragen op.

Sofie Merckx: “Dat de minister dit op de agenda wil zetten tegen het advies in van de sociale partners en nu ook van het Riziv, is veelzeggend. De regering schreef wel 40 keer het woord sociale partners in het regeerakkoord, maar in de praktijk lijkt respect voor het sociaal overleg en de mensen op het terrein dode letter.”

Het Koninklijk Besluit dat de praktische modaliteiten van de uitvoering van de wet bevat, werd ook niet overgemaakt aan de parlementsleden. Een extra reden tot bezorgdheid, vindt de PVDA.

“Door het ontbreken van het Koninklijk Besluit kennen we de precieze toepassing van de wet niet. Dit is des te belangrijker omdat er potentieel 75.000 langdurig zieken (1) zouden getroffen kunnen worden door deze sanctiewet. Dit is het aantal zieken dat vandaag de vragenlijsten niet invult en dus een sanctie zou kunnen krijgen. Het niet kennen van de precieze uitvoeringsmodaliteiten kan dan ook tot verschillende interpretaties leiden van de wet tot willekeur en een hoog aantal sancties. ”

De linkse partij vraagt met aandrang dat de minister naar de sociale partners en het Riziv luistert en hun advies serieus neemt. De regering moet werk maken van werkbaar werk en werken aan preventie van ziekte.