We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Schaf parlementaire privileges af: onze 15 concrete voorstellen

“De afschaffing van de riante pensioenregeling was een eerste overwinning die we hebben behaald”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Maar dit is echter slechts het topje van de ijsberg."

dinsdag 27 juni 2023

Raoul Hedebouw (PVDA) in het parlement.

Vandaag - dinsdag 27 juni - komen de verschillende parlementsvoorzitters samen om de afschaffing van de graaipensioenen te beslechten. De PVDA schrijft de parlementsvoorzitters aan, want met de afschaffing van de graaipensioenen is de kous nog lang niet af. Daarom dient de linkse partij een voorstel in tot verandering van het statuut van de parlementsleden bij de verschillende parlementen in België.

“De afschaffing van de riante pensioenregeling was een eerste overwinning die we hebben behaald”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Dit is echter slechts het topje van de ijsberg van een hele reeks aan privileges gelinkt aan het parlementair statuut: riante salarissen met daarbovenop een belastingvrije onkostenvergoeding, uittredingsvergoedingen, noem maar op. Het is tijd voor parlementairen die met beide voeten in de realiteit staan. Ik roep alle parlementsvoorzitters en diegenen die politieke vernieuwing prediken op om ons voorstel grondig te bestuderen en mee te nemen in de discussies.”  

“Met ons voorstel willen we de statuten grondig wijzigen op drie punten: we maken een einde aan de riante lonen van de parlementsleden door deze te halveren, we schaffen ook andere privileges af en we zorgen voor democratische controle.”

In de eerste plaats pleit de PVDA voor een halvering van de vergoeding voor parlementsleden. “De royale lonen die politici nu opstrijken, zorgen ervoor dat ze geen voeling meer hebben met de leefwereld van de bevolking”, verduidelijkt Raoul Hedebouw. “Langs alle kanten horen we voorstellen om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, maar er zijn maar weinig politici die daarvoor naar de financiële kloof willen kijken. We maken ook komaf met de fiscale voordelen die politici krijgen, zoals de onbelastbare onkostenvergoeding.”

De PVDA stelt ook voor dat alle parlementsleden het statuut van werknemer krijgen. Dat betekent onder meer dat hun pensioenen voortaan beheerd zullen worden door de federale pensioendienst en dat het systeem van uittredingsvergoedingen geschrapt wordt.

De PVDA wil ten slotte volledige transparantie verzekeren en de controle uit de handen van de parlementsleden zelf halen. “De bevolking heeft de buik vol van politici die voor zichzelf speciale regeltjes uitvinden en vervolgens zichzelf moeten controleren. Om dit aan te pakken stellen we de oprichting van een hoge autoriteit voor transparantie voor. Daarvoor hebben we ons geïnspireerd op een soortgelijk initiatief in Barcelona”, besluit Raoul Hedebouw

Onze voorstellen in een notendop

 1. De vergoedingen voor de parlementsleden worden gehalveerd
 2. Bijzondere parlementaire functies zullen niet langer in aanmerking komen voor aanvullende vergoedingen
 3. Alle vergoedingen en voordelen voor de parlementsleden moeten belastbaar zijn
 4. Het plafond van 150% voor publieke vergoedingen wordt uitgebreid tot particuliere vergoedingen
 5. De vermogensaangiftes van politieke mandatarissen worden openbaar gemaakt
 6. Alle parlementsleden krijgen het statuut van werknemer
 7. Het systeem van afscheids- of uittredingsvergoedingen wordt afgeschaft
 8. Parlementsleden die aan het einde van hun ambtstermijn feitelijk zonder inkomen vallen, kunnen een beroep doen op een werkloosheidsregeling
 9. De regeling voor langdurig zieke parlementsleden wordt gelijkgeschakeld met die van een gewone werknemer
 10. De vzw’s die momenteel de pensioenen van parlementsleden beheren, worden opgeheven
 11. Het beheer van de pensioenen van parlementsleden wordt overgedragen aan de federale pensioendienst
 12. Er wordt een Hoge Autoriteit voor politieke transparantie en goed bestuur opgericht
 13. De Hoge Autoriteit houdt toezicht op de politieke organen en de administratie met betrekking tot transparantie, goed bestuur en het vermijden van belangenconflicten
 14. De Hoge Autoriteit kan een onderzoek instellen en feiten melden aan het openbaar ministerie
 15. Politiek verlof, dat werknemers in de particuliere sector de mogelijkheid biedt verlof op te nemen om een politieke functie te bekleden, wordt uitgebreid tot alle parlementsleden