Schoolvakantieregeling: PVDA roept op tot overleg tussen gemeenschappen om kalenders op elkaar af te stemmen

Het parlement van de Franse Gemeenschap stemt deze week over een decreet dat de regeling van de schoolvakanties wijzigt. Door de nieuwe wetgeving zouden de schoolvakanties in Wallonië, Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap niet langer samenvallen.

woensdag 30 maart 2022

Schoolvakantieregeling: PVDA roept op tot overleg tussen gemeenschappen om kalenders op elkaar af te stemmen

“Het grote probleem is dat de hervorming op alle niveaus veel organisatorische problemen zal veroorzaken, zowel voor de leerlingen als hun ouders”, zegt Alice Bernard, fractieleider van de PVDA in het parlement van de Franse Gemeenschap. “Het dreigt ook een verdere stap te zijn naar een grotere verdeeldheid van het land.”

Daarom vraagt de PVDA dat de hervorming van de schoolvakantieregeling met een jaar wordt uitgesteld. De partij dient in de vier betrokken parlementen dezelfde resolutie in om een overleg tussen de verschillende gemeenschappen te organiseren.

Een andere vakantieregeling kan maar nuttig zijn als de hele samenleving daarop is voorbereid, en dat is nog niet het geval.

De PVDA ontving veel verhalen van ouders die getuigen over de negatieve gevolgen die dit decreet waarschijnlijk op hun dagelijks leven zal hebben: “Zo vertelt Xavier dat een collega met kleinkinderen waarvan sommige in Vlaanderen en andere in Wallonië naar school gaan, zich afvraagt hoe hij nog samen met alle kleinkinderen zal kunnen samenkomen om met oma en opa eieren te rapen. Of Laurence, die met Pasen en Allerheiligen niet meer met haar Vlaamse vriendin naar zee zal kunnen gaan omdat de kinderen niet meer dezelfde schoolvakanties zullen hebben. Of Marcelle, een psychologe in een gespecialiseerde Duitstalige school, die op de kopzorgen wijst voor de opvang van een kind met een handicap dat met vakantie is terwijl zijn broers, die in Wallonië naar school gaan, niet op vakantie zullen zijn”, aldus Alice Bernard.

Naast deze moeilijkheden voor de gezinnen om zich te organiseren, zal de hervorming voor veel sectoren praktische hindernissen opwerpen. “De wijziging van de schoolkalender zal op verschillende niveaus zorgen voor organisatorische problemen. Denken we maar aan de dienstregelingen van het openbaar vervoer, of het organiseren van bepaalde sportwedstrijden, of activiteiten in de vrijwilligerssector en jeugdbewegingen...”, aldus Alice Bernard. “Om nog maar te zwijgen over de vele kampen van onder meer de immersiescholen die kinderen uit verschillende gemeenschappen samenbrengen.”

Het decreet dreigt het aanleren van tweetaligheid of uitwisselingsinitiatieven tussen gemeenschappen te bemoeilijken. Zoals een vader van twee kinderen die naar een Nederlandstalige immersieschool gaan, zei: “De politieke partijen pleiten voor openheid en het aanknopen van banden met andere gemeenschappen, maar als ze voor deze tekst stemmen, doen ze het tegenovergestelde: verdelen in plaats van verenigen.”

“Daarom dienen wij amendementen in om het decreet uit te stellen tot het begin van het schooljaar 2023 en dienen we een resolutie in in de verschillende parlementen waar we vertegenwoordigd zijn – Franse Gemeenschapsparlement, het Vlaams Parlement, de Cocof en de VGC”, zegt Alice Bernard. “We willen zo een debat en overleg op gang brengen tussen deze verschillende entiteiten om tot een gemeenschappelijke schoolkalender te komen. We hebben in dit land zo'n dynamiek van overleg nodig. Wij willen ons daarvoor inzetten opdat de mensen in hun dagelijks leven niet met zo'n absurde scheiding te maken krijgen”, besluit Alice Bernard.