Sint-Niklaas asbestbedrijf SVK gaat niet in beroep en moet binnen het jaar asbeststort veilig afdekken

Na een veroordeling voor de rechtbank bijt SVK voor een tweede keer in het zand. Minister Demir verplicht het vroegere asbestverwerkende bedrijf om het asbeststort vlak bij een woonwijk in Sint-Niklaas binnen het jaar veilig af te dekken. Na deze twee beslissingen gooien SVK en zijn directeur Walter Verhaert de handdoek in de ring en gaan ze niet in beroep tegen het belangrijke vonnis van de rechtbank in Dendermonde.

vrijdag 13 december 2019

Sint-Niklaas asbestbedrijf SVK gaat niet in beroep en moet binnen het jaar asbeststort veilig afdekken

Op 4 november sprak de correctionele rechtbank van Dendermonde een duidelijk vonnis uit in de zaak tegen SVK en zijn directeur Walter Verhaert. Beide werden over de hele lijn veroordeeld omdat ze jarenlang op een onverantwoorde manier omsprongen met de exploitatie van een asbeststort in een woonwijk in Sint-Niklaas. Een vuistdikke stapel met pv’s van inbreuken op de asbestwetgeving was voor de rechter in Dendermonde zo’n overduidelijke bewijslast zodat ze beide beschuldigden voor alle ten laste gelegde feiten veroordeelde.

Vooral de camerabeelden die duidelijk aantoonden hoe bigbags vol met asbest kapot werden gebroken, met bulldozers werden samen geduwd zonder beneveling met grote stofwolken tot gevolg, was voor de rechtbank een overduidelijk bewijs van onverantwoord omspringen met asbest.

“Als men twee keer op rij veroordeeld wordt voor onverantwoord omspringen met asbest, dan trekt men inderdaad best de conclusie dat recht is geschied”

SVK kreeg een maand de tijd om beroep aan te tekenen, maar deed dat uiteindelijk niet. “Eindelijk een verstandige beslissing”, zegt Jef Maes, PVDA-gemeenteraadslid en actief in het Actiecomité. “Als men twee keer op rij veroordeeld wordt voor onverantwoord omspringen met asbest, dan trekt men inderdaad best de conclusie dat recht is geschied.”

Wellicht speelde ook de beslissing van minister van Omgeving Zuhal Demir een rol in deze beslissing. SVK had namelijk een vraag gericht aan de minister om een afwijking te bekomen van de wettelijke verplichting (volgens VLAREM II) om het asbeststort binnen het jaar grondig en veilig af te dekken. Het bedrijf vroeg 6 à 8 jaar de tijd om het stort volledig op te vullen.

Pieter Heymans van Actiecomité Asbeststort Dicht: “Hiermee maakt SVK geen onderscheid tussen het afdekken van het stort en het opvullen van de kleiputten. We hebben aan het kabinet-Demir duidelijk gemaakt dat dit een risico inhoudt voor de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden. We zijn blij dat de minister ons advies heeft gevolgd.”

Het Actiecomité is tevreden met weer twee nieuwe positieve stappen in dit dossier, waarmee nogmaals is aangetoond dat gerechtigheid kan geschieden

De minister verplicht nu SVK via een ministerieel besluit om binnen het jaar, dus in 2020, de stortplaats af te dekken met minstens één meter propere grond. Daarna krijgt SVK nog vier jaar de tijd om de betrokken kleiput volledig op te vullen. Daarbij mag het geen gebruik maken van de huidige toegangswegen omdat deze ook met asbest zijn vervuild.

Het Actiecomité vraagt nu aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas om in het kader van de afwikkeling van dit dossier, een opvolgingscommissie samen te stellen met alle betrokkenen, zodat kan worden toegezien op de naleving van de sanering van het stort. Het Actiecomité overlegt ook met OVAM over het oriënterend bodemonderzoek dat SVK moet uitvoeren op de directe omgeving. Meer bepaald de beek van Aquafin die vlak bij het stort ligt, vormt een risicovolle plaats voor asbestverontreiniging. Het afvalwater van de wielwasinstallatie voor de vrachtwagens mondde namelijk uit in deze beek. Het Actiecomité hoopt dat dit dossier eind 2020 een goede afloop kent en dat de veiligheid en de gezondheid voor de omwonenden tegen dan zal gegarandeerd zijn. Het Actiecomité is alvast tevreden met weer twee nieuwe positieve stappen in dit dossier, waarmee nogmaals is aangetoond dat gerechtigheid kan geschieden.

“Dit is een belangrijk vonnis, een precedent op juridisch vlak”

Door het feit dat SVK niet in beroep gaat tegen het vonnis van de correctionele rechtbank van Dendermonde, wordt dit vonnis bekrachtigd. Alle mensen die zich burgerlijke partij hebben gesteld en binnen de perimeter van 500 meter van het stort wonen, krijgen een morele schadevergoeding toegekend.

Lies Michielsen, advocate bij Progress Lawyers Network: “Dit is een belangrijk vonnis, een precedent op juridisch vlak. Ook andere mogelijke slachtoffers die in de perimeter van 500 meter van het stort wonen kunnen zich beroepen op het vonnis om de fout van SVK aan te tonen.”

Er is ook door de rechtbank voorbehoud toegekend voor mogelijke toekomstige asbestgerelateerde ziekten, zowel voor de omwonende burgerlijke partijen als voor hun kinderen. Met andere woorden, mochten ze in de toekomst een asbestziekte krijgen, dan kan SVK hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Deze uitspraak steekt een hart onder de riem van familieleden en vrienden van de vele asbestslachtoffers in Sint-Niklaas en omgeving.