Une villa à Knokke

Sterren staan gunstig voor een echte Miljonairstaks

Een nieuwe studie van de Nationale Bank geeft aan dat de vermogensongelijkheid in ons land roter is dan gedacht. Het is een zoveelste element dat aantoont waarom het van groot belang is om een miljonairstaks in te voeren. Nu woensdag 19 april zal de PVDA haar wetsvoorstel hieromtrent indienen in de Kamercommissie Financiën.

dinsdag 18 april 2023 4 min leestijd

De grootste vermogens van het land belasten? “Het is op sociaal vlak en op begrotingsvlak zowel noodzakelijk als dringend”, zegt federaal PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “De sterren staan gunstig: het is tijd om een echte Miljonairstaks in te voeren. Daarom leggen we volgende week ons wetsvoorstel ter stemming voor aan de Commissie Financiën van de Kamer.”

Enkele elementen die de nood aan een Miljonairstaks aantonen:

 1. Vermogensongelijkheid naar boven bijgesteld door de NBB – Uit gegevens van de Nationale Bank, geciteerd in De Tijd vandaag, blijkt dat de verdeling van de vermogens van de Belgische gezinnen ongelijker is dan schattingen tot nu toe hadden aangenomen.

  Volgens de oude statistieken (2017) bezaten de rijkste 10% Belgen 47% van het totale vermogen. Volgens de nieuwe gegevens zouden zij in werkelijkheid 57 à 58% van het totale nettovermogen bezitten. Deze nieuwe schatting is voornamelijk gebaseerd op macro-economische statistieken, die volgens de Nationale Bank betrouwbaarder zijn dan de oude schattingen op basis van enquêtes, aangezien die laatste het vermogen van de rijkste gezinnen eerder onderschatten.

 2. Vermogensongelijkheid bijgesteld in academische studie – In een recente academische studie wordt gesteld dat de vermogens van de rijkste gezinnen in de statistieken op basis van enquêtes worden onderschat. Daarom hebben de auteurs Arthur Apostel en Daniel W. O'Neill gegevens uit Belgische enquêtes over het vermogen van gezinnen vergeleken met gegevens van de website derijkstebelgen.be. Zij concluderen dat de 10% rijksten 54% van het totale vermogen bezitten, maar belangrijker is dat de rijkste 1% alleen al 24% van dit vermogen bezit, wat meer is dan de driekwart (74%) van de minst vermogende gezinnen.
   
 3. De effectentaks spaart de allerrijksten – Uit de recentste cijfers die minister van Financiën Vincent Van Peteghem verstrekte in antwoord op een parlementaire vraag van Marco Van Hees blijkt dat de effectentaks de grootste vermogens van het land niet treft. Zo worden er geen miljardairs getroffen door de belasting en slechts 17 rijken met een vermogen tussen 100 miljoen en een miljard euro. Terwijl de website derijkstebelgen.be melding maakt van 187 rijken in de schijf van 100 miljoen tot 1 miljard en 38 miljardairs. Daarom is volgens het Marco Van Hees “een echte belasting op de grootste vermogens ... noodzakelijk”.
   
 4. Opeenvolging van crisissen maakt bijdrage van de rijksten noodzakelijk – Sinds 2020 kregen we te maken met de coronacrisis, overstromingen, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de torenhoge inflatie. Dat zijn veel zaken! Een sterke overheid en de sociale zekerheid hebben geholpen om de sociale schok op te vangen (al was dat niet voldoende), maar de budgettaire gevolgen zijn er. Die rekening mag niet op de bevolking worden afgewenteld in de vorm van een besparingsbeleid. Vandaar de noodzaak om de allerrijksten te doen bijdragen.
   
 5. Middenveld en vakbonden delen deze eis – In januari, naar aanleiding van de publicatie van zijn tiende jaarverslag over ongelijkheid in de wereld, keek Oxfam ook naar België en merkte op dat een belasting op vermogens 20 miljard euro per jaar zou kunnen opleveren. En eind maart zei ABVV-voorzitter Thierry Bodson: “Ik denk dat we een permanente belasting op miljonairs nodig hebben. En als dat niet mogelijk is, moet er op zijn minst een stimulerende belasting op miljonairs komen om de 10 miljard op te halen die nodig is voor economisch herstel en klimaatinvesteringen.” Ook het ACV pleit al jaren voor de invoering van een belasting op grote vermogens.

Marco Van Hees besluit: “Over twee weken, op 1 mei, zullen alle linkse partijen in hun toespraken er zeker weer voor pleiten de zwaarste lasten op de breedste schouders te leggen. Laten we ervoor zorgen dat het niet bij woorden blijft...”