“Steun de SolidariTeams in de eindejaarsperiode”

In de zomer barstte in ons land een groot schandaal van sociale uitbuiting van arbeiders los. Op een werf van chemiereus Borealis in de Antwerpse haven bleken tientallen gespecialiseerde arbeiders het slachtoffer van mensenhandel. De opvang die de overheid aan de slachtoffers had moeten bieden, bleef uit voor het grootste deel van hen. Onmiddellijk schoten de SolidariTeams te hulp. Een interview met initiatiefneemster Ianthe Ghaye.

vrijdag 25 november 2022

“Steun de SolidariTeams in de eindejaarsperiode”

Ianthe, sinds half augustus nam jij het initiatief om met een hele groep vrijwilligers de arbeiders bij te staan die op de werf van Borealis werden uitgebuit. Hoe was hun situatie toen je hen leerde kennen?

Ianthe Ghaye. Helemaal niet goed. De geschoolde arbeiders waren afkomstig uit Bangladesh en Turkije. Ze hadden al weken geen enkele bron van inkomsten om eten te kopen en ze hadden medische zorg nodig. Ook mentaal ging het niet goed met hen. Ze hadden geen steun en geen luisterend oor.

Ze kwamen terecht in een uitzichtloze nachtmerrie. Hun leefomstandigheden waren onaanvaardbaar. Zeventien arbeiders die de overheid “vergeten” was op te vangen, verbleven in een slecht appartement dat hun uitbuiter, de multinational Irem, huurde. Ze leefden opeengepakt in een gebouw dat niet brandveilig was. Onmenselijk.

Wat zijn de belangrijkste zaken die jullie de voorbije drie maanden hebben gedaan met de SolidariTeams?

Ianthe Ghaye. We zijn meteen in actie geschoten. Met een netwerk van vrijwilligers maakten we voedselpakketten. Daarin staken we verse groenten en fruit, graanproducten, vlees en vis. Ook geneesmiddelen, poetsmateriaal en wc-papier bezorgden we hen.

Als we bij hen langs gingen, maakten we tijd voor een babbel. Ze vertelden over hun stiel als pijpfitter, lasser of soldeerder. We organiseerden ook een paëlla-avond met alle arbeiders samen. Het deed veel deugd om samen te zijn en te kunnen genieten van een warm bord eten. En we zijn samen naar ManiFiesta geweest, het Feest van de Solidariteit in Oostende. Daar ontmoetten ze andere chemie-arbeiders, met wie ze hun strijd konden delen.

Gaat het vandaag beter? Wat hebben ze gewonnen door van zich te laten horen en actie te voeren?

Ianthe Ghaye. Ze kwamen in België aan en kenden niemand. Ondertussen zijn we echte vrienden geworden. Dankzij de steun en hulp van de SolidariTeams voelen de arbeiders zich gesterkt.

Meer dan een maand lang hebben ze elke week actiegevoerd in Antwerpen en Brussel om hun rechten als slachtoffers van mensenhandel af te dwingen in de praktijk. We zagen velen van hen echt openbloeien in die strijd. Ze namen het woord voor de camera’s en spraken trots over hun stielkennis en hoe ze al fabrieken bouwden over de hele wereld. Dankzij hun acties hebben de arbeiders nu toegang tot een nieuwe job en tijdelijke steun. Een deel van hen heeft ook effectief al werk met een goed contract.

Zijn er al fundamenteel zaken veranderd aan de kant van de overheid om zulke nieuwe schandalen te voorkomen?

Ianthe Ghaye. Nee, en dat maakt me boos. Drie maanden hebben de vrijwilligers van de SolidariTeams zich ingezet, maar intussen liet de overheid het overgrote deel van die mensen gewoon in de kou staan. De overheid heeft de multinationals die geld verdienen aan die uitbuiting niet ter verantwoording geroepen. Irem kon gewoon de arbeiders blijven intimideren en hun families onder druk zetten dat ze moesten zwijgen. Borealis is een reusachtige chemiemultinational hé. Het bedrijf kreeg van de Vlaamse overheid liefst 6 miljoen euro subsidies voor de bouw van de fabriek. De hoofdaannemer Irem was eerder al in opspraak gekomen in een zaak rond mensenhandel.

Al jaren hameren de vakbonden erop om sociale dumping serieus aan te pakken. Om de grote haaien, de opdrachtgevers en hoofdaannemers, in die keten van onderaannemingen verantwoordelijk te stellen. Maar in plaats van dat te doen, wezen de overheden de voorbije drie maanden vooral met de vinger naar elkaar. De PVDA dient daarom een wetsvoorstel in om die aansprakelijkheid in de wet te krijgen.

Jullie roepen nog altijd op om op het einde van dit jaar steun te geven. Waarvoor is die dringend nodig?

Ianthe Ghaye. Zowel om de voedselpakketten die we de voorbije periode bezorgden te bekostigen, als voor de toekomst van de SolidariTeams. We willen de SolidariTeams in staat blijven stellen om klaar te staan als dit soort situaties opduiken en de overheid haar verantwoordelijkheid niet opneemt. Net zoals we vorig jaar ook gingen helpen bij de slachtoffers van de overstromingen. Elke euro steun die je kan geven aan dit project zullen we dan ook heel goed gebruiken.

De SolidariTeams hebben je steun hard nodig. Je kan hen helpen door te storten op BE17 7340 5689 1721 met vermelding "stop sociale uitbuiting". Een warme steun in dit eindejaar, waarvan we alle giften gebruiken om de solidariteit te organiseren.