Stijgende facturen: PVDA wil ook lonen van Charles Michel en Ursula Von der Leyen verlagen

Vandaag, woensdag 19 oktober, stemt het Europees Parlement over de begroting van de Europese instellingen. Gezien de Europese passiviteit inzake de energieprijzen komt de PVDA met een onverwacht voorstel. De linkse partij dient amendementen in om de lonen van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en van de Eurocommissarissen te halveren. Volgens PVDA-Europarlementslid Marc Botenga verhinderen lonen van meer dan 30.000 euro per maand de Europese leiders om de sociale noodsituatie te begrijpen.

woensdag 19 oktober 2022

Stijgende facturen: PVDA wil ook lonen van Charles Michel en Ursula Von der Leyen verlagen

Na een jaar van onbetaalbare facturen bevat het zoveelste voorstel van de Europese Commissie nog steeds geen bevriezing van de gasprijzen. De elektriciteitsprijzen zijn nu geplafonneerd op een niveau dat de multinationals nog steeds aanzienlijke overwinsten garandeert. Volgens de PVDA staat deze passiviteit niet los van de enorme maandlonen van de Europese leiders.

“Het is duidelijk dat de maandlonen van de leden van de Europese Commissie hen verhinderen de noodsituatie te begrijpen die de mensen meemaken. Met inkomens van meer dan 30.000 euro liggen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel niet wakker van een rekening, maar voor de gewone mensen is het een dagelijkse nachtmerrie”, zegt Marc Botenga.

Dankzij de indexering van haar basisloon van 29.205 per maand zal het loon van Ursula von der Leyen in 2023 in de buurt van 32.000 euro per maand komen, exclusief andere vergoedingen. Charles Michel is in 2019 aangetreden als voorzitter van de Raad van Europa, waar hij het werk en de prioriteiten van deze andere belangrijke Europese instelling moet leiden. Hij ontvangt hiervoor een brutoloon van 32.700 euro per maand, of 342.000 euro per jaar.1 In 2023 zal het jaarloon van de voorzitter van de Raad naar verwachting 403.000 euro bedragen.2 Daarnaast zijn er functiegebonden rechten van 82.000 euro per jaar en andere rechten die verband houden met “persoonlijke omstandigheden” en dienstreizen.3

De PVDA roept het Europees Parlement daarom op zich uit te spreken voor een drastische verlaging van de bezoldiging van de Europese topbestuurders, van Charles Michel tot Ursula von der Leyen. De begrotingscontrole vormt een van de belangrijkste bevoegdheden van het Europees Parlement. Zo bepaalt het Parlement de begroting van de andere instellingen, zoals de Europese Commissie.

In het kader hiervan diende Marc Botenga drie amendementen in om de lonen van de Eurocommissarissen en de voorzitter van de Raad te halveren. In een van deze amendementen wordt ook aangedrongen op een verlaging van de lonen van de leden van het Europees Parlement, om ze dichter bij die van de werkende klasse te brengen. Momenteel bedraagt het nettoloon van de Europarlementsleden ruim 7.316 euro plus een dagvergoeding van 338 euro.

De PVDA verwerpt het argument dat de traagheid van het Europese optreden te wijten is aan de complexiteit van het dossier. Volgens Marc Botenga is het vooral een kwestie van politieke wil. Hij wijst op het contrast met de redding van de banken in 2008 en de opschorting van het Stabiliteitspact in 2020: “Voor de banken en grote bedrijven waren binnen enkele uren alle Europese regels opgeschort. Maar de gewone mensen moeten nu al een jaar bla bla bla aanhoren.”

1 https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/60141/charles-michel-to-double-his-salary-as-european-council-president

2 https://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB/2023/nl/SEC02.pdf

3 https://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB/2023/nl/SEC02.pdf