Stroomkloof: elektriciteit 500 euro duurder in België dan in buurlanden

België is het nieuwe jaar ingegaan als duurste West-Europees land voor elektriciteit. Dat berekende PVDA op basis van nieuwe cijfers van energiewaakhond CREG. Een Belgisch gezin betaalt vandaag 500 euro meer voor haar jaarlijkse elektriciteitsfactuur dan gemiddeld in de buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

zondag 5 februari 2023

“Maandag komt het kernkabinet samen over de accijnsverhoging. In plaats van alleenstaanden en gezinnen verder op kosten te jagen, bespreekt de regering beter een structurele blokkering van de energieprijzen op basis van de reële productiekosten. Zeker voor elektriciteit is dat perfect mogelijk in ons land. Het zou de kloof met de buurlanden in één klap dichten. Het is de enige geloofwaardige en duurzame uitweg uit de energiecrisis”, pleit PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

De stroomkloof is het grootst met Frankrijk: daar betaalt een gezin 1.170 euro minder voor een jaar stroom dan in België. Twee en een halve keer minder. “Een wezenlijk verschil dat onze zuiderburen te danken hebben aan de grotere publieke controle over de energiemarkt. De Franse overheid legt het staatsbedrijf EDF gereguleerde tarieven op”, licht Mertens toe.

Ook de beslissingen van de Duitse en Nederlandse regeringen om de prijzen te plafonneren hebben een duidelijke impact op de stroomfactuur: Duitse en Nederlandse gezinnen betalen hun stroom respectievelijk 270 en 350 euro goedkoper dan in ons land. 

Bron: maandelijkse boordtabel CREG, januari 2023, https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel

Voor gas is België het op één na duurste land, na Nederland. 

De PVDA vindt in deze cijfers extra munitie voor haar verzet tegen de aangekondigde accijnsverhoging. “Een vestzak-broekzak-operatie die de stroomkloof alleen maar groter zou maken. Net op een moment dat onze buurlanden tonen dat een prijsblokkering wel degelijk een belangrijk verschil kan maken”, pleit Mertens.

De linkse partij wil de energieprijzen blokkeren op basis van de reële productiekosten. “Voor elektriciteit is dit perfect mogelijk op Belgisch niveau. Alle elektriciteitsproductie voor ons land vindt bijna volledig in België plaats. Waarom zouden wij moeten aanvaarden dat Engie haar elektriciteit vandaag nog altijd aan 150 à 160 EUR/MWh kan verkopen op de markt, terwijl de productiekost slechts 35 euro/MWh bedraagt?”, aldus Peter Mertens.

In het voorstel van de PVDA wordt de gemiddelde elektriciteitsfactuur geplafonneerd op een absoluut maximum van 63 euro per maand (voor een gezin). De stroomkloof met de buurlanden zou hiermee onmiddellijk gedicht zijn.