We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Subsidies gascentrales: Minister Van der Straeten houdt vernietigend advies van energieregulator achter.

Eind januari liet de federale energieregulator CREG zich in een advies aan minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) opnieuw vernietigend uit over het subsidiemechanisme CRM voor de bouw van nieuwe gascentrales. Het advies werd echter pas afgelopen vrijdag vrijgegeven, precies een week nadat het parlement de CRM-wet goedkeurde.

dinsdag 23 maart 2021

Subsidies gascentrales: Minister Van der Straeten houdt vernietigend advies van energieregulator achter.

“De minister heeft het parlement gewoon buitenspel gezet en belangrijke informatie voor het debat achtergehouden”, aldus PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. “Straf hoe ver de groene minister blijkbaar wil gaan om die subsidies voor de bouw van vervuilende gascentrales "aan energiemultinationals als Elektrabel & co er toch maar door te duwen”. De linkse partij wil zo snel mogelijk een debat in de Kamer.

De CREG speelt een cruciale rol in het subsidiemechanisme waarmee de Vivaldi-regering de kernuitstap wil opvangen. Het is op basis van het advies van de federale energieregulator dat de minister van energie Tinne Van der Straeten moet bepalen hoeveel bijkomende capaciteit aan elektriciteit er precies nodig is om de bevoorradingszekerheid te garanderen, en hoeveel subsidies vrijgemaakt moeten worden.

Eind januari laat de CREG1 echter weten dat het dit advies formeel niet kan opmaken. De CREG moet zich namelijk baseren op berekeningen van netbeheerder Elia, maar verwijt die laatste hierbij een totaal gebrek aan transparantie. De berekeningen zouden volledig “ontoereikend” zijn, waardoor de CREG “geen onafhankelijk voorstel kan maken”2. In het advies stelt de CREG dat zowel de nood aan bijkomende capaciteit als de nood aan subsidies zwaar overschat worden. Ze herhaalt bovendien haar kritiek dat de berekeningen van Elia in strijd zijn met de huidige Europese regelgeving en vraagt nieuwe berekeningen.

Deze informatie ligt al sinds 28 januari op de tafel van minister Vanderstraeten, maar toch duurt het tot afgelopen vrijdag vooraleer deze vrijgegeven wordt. “Precies een week na de discussies in het federaal parlement. Van Der Straeten beloofde maximale transparantie in dit dossier, maar het is duidelijk dat de minister gewacht heeft totdat het parlement de CRM-wet goedkeurde, vooraleer ze dit vernietigend advies vrijgaf” klaagt Thierry Warmoes aan.

Normaal gezien stonden er vandaag vragen van PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes op de agenda van de kamercommissie Energie, maar deze zijn ondertussen een week uitgesteld. Thierry Warmoes zal de minister hier dan zeker aan de tand voelen. “Dit is ongezien. Netbeheerder Elia zet de CREG gewoon voor het blok. Maar ook minister Van der Straeten lijkt elke kritiek gewoon steevast te negeren. Wat is eigenlijk nog het nut van een energieregulator, als de gefundeerde adviezen telkens weer opnieuw genegeerd worden?”.

 

1https://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c21921 • 2Letterlijke quote, zie p. 16 van ibid.