Taskforce adviseert tegen verplichte vaccinatie zorgpersoneel, PVDA wil dat regering wetsontwerp intrekt

De Taskforce vaccinatie spreekt zich uit tegen de verplichte vaccinatie die de federale regering wil opleggen aan het zorgpersoneel. Dat laten ze weten in een advies, de dag voor de stemming van het Vivaldi-wetsontwerp in de commissie Volksgezondheid, dinsdag 3 mei. “Het is onbegrijpelijk dat regering de verplichting te allen prijze wil opleggen”, reageert PVDA-fractieleidster in de Kamer Sofie Merckx, zelf huisarts. De PVDA wil dat de regering haar wetsontwerp intrekt, naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk.

maandag 2 mei 2022

Het advies van de Taskforce is gebaseerd op adviezen van Sciensano, de Hoge Gezondheidsraad, de RAG en het Comité voor Bio-Ethiek. Zij komen tot de conclusie dat “er geen enkele reden is om vaccinatie te verplichten voor zorgverleners in de huidige context, het beantwoordt niet aan het proporitionaliteitsbeginsel”. “Dat de Taskforce zich uitdrukkelijk kant tegen de prikplicht is opmerkelijk. Toch wil de regering de negatieve adviezen ten spijt de verplichting doorduwen. De minister zou beter eens naar het Verenigd Koninkrijk kijken”, reageert Sofie Merckx. “In november vorig jaar, toen de Delta-variant dominant was, vielen er 20.000 ontslagen door de verplichting voor het personeel in de rusthuizen. Op 1 april dit jaar zou de prikplicht gelden voor de publieke diensten, maar de regering trok haar staart in. Uit een burgerbevraging met meer dan 90.000 respondenten bleek dat maar liefst 90% voor het intrekken van de verplichting was. De Britse minister van Volksgezondheid gaf toe dat de ontslagen een ramp zouden zijn voor een sector met al nijpende tekorten, en dat de Omikron-variant de situatie veranderde.”

De fractieleidster wijst ook op een addertje in het gras in het wetsontwerp. “De minister zegt dan wel dat hij slechts een verplichting kan invoeren nadat hij wetenschappelijke adviezen gevraagd heeft, maar dat staat nergens in de wet. Als de regeringspartijen hier kost wat kost mee willen doorgaan, zullen wij een amendement indienen dat de regering daadwerkelijk verplicht om adviezen te vragen. Pas na positieve adviezen van alle betrokken instanties en minstens zes maanden na de publicatie, zou de maatregel van kracht kunnen gaan”. In het huidige wetsontwerp is er bovendien geen overgangsperiode ingebouwd, en kan de minister van de ene op de andere dag beslissen om de maatregel toe te passen. “Dat maakt dat dit wetsontwerp totaal onuitvoerbaar is op het terrein. Hoe kan je op voorhand uurroosters inplannen wanneer je niet weet hoeveel collega’s er nog zullen zijn?”, vraagt Sofie Merckx zich af.

De PVDA vraagt daarom dat de regering haar wetsontwerp intrekt en werk maakt van een herwaardering van de zorgberoepen. “Met de huidige tekorten en hoge werkdruk vormt zorgverleners ontslaan een groter risico voor de volksgezondheid. In plaats van met harde hand zorgverleners te dwingen zich te vaccineren, moet de overheid inzetten op overtuigen. Zorgverleners zijn in de eerste plaats ook mensen met twijfels en bezorgdheden. Waar blijven de investeringen in de werkomstandigheden en de omkaderingsnormen in de zorg?”, besluit Merckx.