“Vlaamse regering geeft cadeau van 20 miljoen aan oliemultinationals”

“Terwijl gezinnen letterlijk in de kou zitten omdat ze hun energiefacturen niet kunnen betalen, krijgen vervuilende multinationals 20 miljoen euro subsidies voor hun stroomfactuur met geld uit het Klimaatfonds”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. “Hoe kan de regering dat uitleggen? Laat ons dat geld gebruiken om de energiefactuur voor de werkende klasse te verlichten.” 

woensdag 14 december 2022

De Vlaamse regering subsidieert de energiefactuur van energie-intensieve bedrijven via de ‘compensaties voor indirecte emissiekosten’, als compensatie voor het Europese systeem van emissiehandel. In 2022 kunnen de bedrijven rekenen op 81 miljoen euro aan compensaties en in 2023 zou het bedrag stijgen naar een duizelingwekkende 173 miljoen euro. “We begrijpen dat ook sommige bedrijven het moeilijk hebben in deze energiecrisis”, zegt Vandecasteele. “Maar de oplossing is de prijzen blokkeren, niet blanco cheques uitdelen aan grootverbruikers. Zeker niet als dat de bedrijven zijn die grof geld verdienen aan huidige torenhoge energieprijzen.”

De PVDA berekende immers dat 20 miljoen euro van die compensaties voor indirecte emissiekosten gaan naar oliemultinationals Total, BP en Exxonmobil. “Die bedrijven maken recordwinsten met de verkoop van olie en gas aan woekerprijzen, ten koste van de werkende klasse die de facturen niet meer kan betalen”, zegt Vandecasteele.  “Dit zijn bovendien de meest vervuilende bedrijven op onze planeet. Het is bijzonder cynisch dat de Vlaamse regering hen nu 20 miljoen euro toestopt uit het Klimaatfonds, terwijl ze geen vinger uitsteekt voor de energiefacturen van de gezinnen in Vlaanderen.”

Tijdens de begrotingsbespreking, die vandaag plaatsvindt in het Vlaams parlement, zal de PVDA via een amendement voorstellen om het budget voor de compensaties van indirecte emissiekosten te gebruiken om de energiefactuur van de bevolking te verlagen. “Er zitten nog steeds voor zo’n 200 euro aan Vlaamse taksen en heffingen in de energiefactuur”, zegt Vandecasteele. “Wij stellen voor om het geld dat nu gebruikt wordt voor die compensaties, in totaal 254 miljoen euro, te gebruiken om de taksen en heffingen uit de factuur te halen.”

Dossier: subsidies aan energiemultinationals

Compensaties indirecte emissiekosten

Cijfers 2020: Cijfers en rapporten | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be) 
*schatting op basis van de verdeling in 2020 en de totale compensatie indirecte emissiekosten van 2021, 2022, 2023
**cijfers uit antwoord op schriftelijke vraag over de ‘Energiebeleidsovereenkomsten (EBO's) - Evolutie’