Vlotter verkeer en minder vervuiling in Brussel zonder kilometertaks : het alternatief van de PVDA

Files en vervuiling zijn een echt probleem in Brussel, maar een nieuwe kilometertaks invoeren zoals de regering Vervoort voorstelt, zal daar weinig aan veranderen. Het is een asociale en weinig efficiënte oplossing”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. De linkse partij stelt een alternatief plan voor met 4 maatregelen om het verkeer en de vervuiling in en rond Brussel te verminderen.

vrijdag 18 december 2020

Vlotter verkeer en minder vervuiling in Brussel zonder kilometertaks : het alternatief van de PVDA

“De uitdaging is om sociale en duurzame alternatieven aan te bieden aan de pendelaars om een echte modal shift te kunnen realiseren”, zegt Hedebouw. “De mobiliteitsdiscussie is te belangrijk om er geen fundamenteel debat over te voeren.”

De kilometertaks is asociaal en weinig efficiënt tegen de vervuiling

Volgens een studie van de Brusselse regering zélf, zou een kilometertaks het aantal voertuigkilometers tijden de weekdag verminderen met slechts 7,7%, terwijl de voertuigkilometers in het weekend met 3,2 à 4,7% zouden stijgen. Dat komt overeen met een klein deel van de gebruikers die effectief de mogelijkheid hebben om hun mobiliteit aan te passen. Een grote meerderheid van de pendelaars zal simpelweg hun factuur zien stijgen, tot meer dan 1000 euro per jaar voor sommigen. Dit is ook het geval voor veel Brusselaars die dagelijks gebruik moeten maken van hun auto.
“Het probleem", legt Raoul Hedebouw uit, "is dat er voor veel van deze gebruikers simpelweg geen alternatief is. Studies tonen aan dat mensen die met de auto komen, voornamelijk afkomstig zijn uit de gebieden aan de rand van de stad die slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Een deel van de werknemers heeft ook geen keuze omwille van professionele of familiale omstandigheden. Hen belasten zal niets oplossen, maar wel voor bijkomende problemen zorgen bij veel werkende mensen die getroffen worden door de crisis.”
Het alternatief plan van de PVDA

De PVDA stelt een alternatief 4-puntenplan voor om de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel aan te pakken.

1. Een investeringsplan voor het spoor met voorrang voor het Gewestelijk Expresnet (GEN) en gratis parkeren rond de stations. Het doel moet zijn om het gebruik van de trein op nationaal niveau te verdubbelen.
2. Het aanbod van de 4 Brusselse openbare vervoersmaatschappijen (MIVB-SNCB-De Lijn-TEC) integreren in één enkel mobiliteitsplan en ervoor zorgen dat een ticket of abonnement van één operator toegang geeft tot alle operatoren in Brussel en de periferie.
3. Collectieve oplossingen aanbieden voor het schoolvervoer. Vandaag is 40% van het vervoer naar scholen met de auto in Brussel. Er moeten collectieve en begeleide alternatieven voor wie te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school gaat.
4. Het GEN-netwerk aanvullen met 15 nieuwe snelle bus- en tramlijnen naar de rand van Brussel (zie kaartje). In plaats van te investeren in de verbreding van de ring, moeten gebieden rond Brussel die dat nog niet zijn, worden aangesloten op het openbaar vervoer.

"Om mensen hun auto's op te laten geven, hebben we efficiënte en toegankelijke alternatieven nodig. We streven ernaar het autoverkeer tegen het einde van de legislatuur met 20 tot 30 procent te verminderen, en nog meer op de lange termijn. Met dit plan stellen we sociale en duurzame alternatieven voor Brusselaars en pendelaars voor, zonder asociale belastingen op te leggen", zegt Raoul Hedebouw. "Natuurlijk zal er een interfederale aanpak en samenwerking nodig zijn om dit te bereiken, maar als we de mobiliteit willen verbeteren is er geen andere oplossing. Het is tijd voor de regeringen van dit land om samen te werken in plaats van elkaar in de voet te schieten. Als het aan ons lag, zou er maar één mobiliteitsminister in België zijn", besluit de PVDA-woordvoerder.
Zie de samenvatting van de maatregelen hieronder.

Download hier de volledige studie. 

De 4 maatregelen


1. 50 miljard investeringen op 10 jaar : een geherfinancierde NMBS als ruggengraat

Verdubbeling van het treingebruik op nationale schaal

De spoorwegen zijn de ruggengraat van het openbaar vervoer op nationaal niveau. Met de juiste investeringen kan het treingebruik verdubbelen tegen 2030, zowel op nationaal niveau als in en rond Brussel. Hiervoor wil de PVDA de investeringen terug optrekken naar die voorzien in het investeringsplan 2013-2025: 50 miljard gespreid over 10 jaar (alvorens de regering Michel daarin snoeide). Een verdriedubbeling van de huidige investeringen (18 miljard op 10 jaar)

 

  •  Het GEN-netwerk versneld afwerken

    • Gratis parkeerplaatsen aan de vertrekstations van de pendelaars en toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

    • De frequenties opdrijven naar minstens 3 treinen per uur in de “pendel”-stations van het Brussels achterland

    • De NMBS moet openbaar zijn en blijven, en een eengemaakte structuur hebben.

Kost: 50 miljard als centrale as voor het nationale post-corona relanceplan.


2. TEC, MIVB, NMBS en De Lijn integreren en toegankelijk maken zonder meerkost

-5% autogebruik in Brussel

Het aanbod van de 4 openbare vervoersmaatschappijen in en rond Brussel is nu niet op elkaar afgestemd, waardoor er soms onnodige overlappingen ontstaan en sommige zone’s minder goed bediend worden. Door het bestaande aanbod van de openbare vervoersmaatschappijen beter op elkaar af te stemmen, en dit MTB-aanbod in en rond Brussel zonder meerkost toegankelijk te maken voor alle gebruikers met één ticket van dezelfde operator, kan het verkeer onmiddellijk met 5% afnemen.

Nulkost voor de integratie van de bestaande capaciteit..


3. Collectieve alternatieven voor autoverplaatsingen naar school

-5 tot 10% autogebruik in Brussel in de spits

40% van de verplaatsingen naar school, gebeuren met de auto. Dat zijn 100.000 verplaatsingen in de piekuren. Collectieve en omkaderde alternatieven creëren om te voet, met de fiets, en het openbaar vervoer naar school te gaan, kan het verkeer met 10% doen dalen in de piekuren en vermindert ook de blootstelling van de kinderen aan de luchtvervuiling.

Een bescheiden kost voor de schoolmobiliteitsplannen. Coachen en stewards die kunnen gefinancieerd worden door de post-corona maatregelen ter stimulering van de werkgelegenheid.


4. Het GEN-netwerk uitbreiden met 15 nieuwe snelbus- en sneltramlijnen, in plaats van de verbreding van de Ring

-15% autoverkeer tussen Brussel en de periferie

Het aanbod van alternatieven voor de auto verbeteren, is de eerste hefboom om het autoverkeer rond Brussel te verminderen. Bovenop het GEN-spoornet, zouden 15 nieuwe snelbus- en tramlijnen in eigen bedding 15% van het verkeer van de autowegen kunnen halen. Dat is totaal het omgekeerde als wat de verbreding van de Ring zal teweegbrengen die als een stofzuiger auto’s naar de Ring zal aanzuigen.

Kost: 1,5 à 2 miljard euro, door een cofinanciering van federale en regionale overheden (een deel van de voorziene begroting voor de verbreding van de Ring kan hiernaar worden georiënteerd)

 

Bijlage: 15 nieuwe snelbus- en sneltramlijnen voor een metropolitaan netwerk