“Voorstellen van Europese Raad rond energie zijn totaal ontoereikend en dat duurt al meer dan een jaar”

De Europese Raad voert geen Europees plafond voor de gasprijzen in. PVDA-europarlementslid Marc Botenga is verontwaardigd. “Al meer dan een jaar beloven de Europese leiders noodmaatregelen, maar in werkelijkheid blijven ze elke echt doeltreffende maatregel, zoals prijsbevriezing, weigeren. Hun eerste prioriteit blijft de bescherming van de markt.

vrijdag 21 oktober 2022

“Voorstellen van Europese Raad rond energie zijn totaal ontoereikend en dat duurt al meer dan een jaar”

De conclusies van de Europese Raad bevestigen dat er geen Europees globaal prijsplafond komt voor de gasprijzen. De EU-leiders vragen de Commissie alleen om met “een tijdelijk kader” te komen om de prijs van gas voor elektriciteitsproductie te plafonneren. Het plafond wordt niet onmiddellijk ingevoerd en is daarnaast onderworpen aan een reeks voorwaarden, waaronder een kosten-batenanalyse. Het moet ook de prijssignalen van de markt respecteren.

“Dit ‘plafond’ dreigt compleet nutteloos te zijn”, zegt Europees volksvertegenwoordiger Marc Botenga (PVDA). “De Raad stelt trouwens uitdrukkelijk dat ze de prijzen niet te veel wil verlagen, uit vrees dat mensen dan te veel energie zouden gebruiken. Dat is toch om woedend van te worden! In het echte leven, ver van de paleizen van Europa, verwarmen mensen zich aan barbecueën uit angst voor de facturen en riskeren ze de dood door CO-vergiftiging. In welke wereld leven die Europese leiders?”

Voor LNG-gas zal een tijdelijke dynamische prijscorridor worden voorgesteld. “Een plafond beweegt niet. Dus een dynamisch plafond, dat is geen plafond”, zegt Marc Botenga. “Hoewel we nog niet weten hoe breed de corridor zou zijn, zou die alleen op bepaalde piekmomenten worden toegepast, zodat het werkelijke effect twijfelachtig blijft.” Met het oog op de bescherming van de markt wordt een nieuw ijkpunt voor de gasprijs voorgesteld, als aanvulling op de TTF-index, omdat het aandeel van LNG op de Europese markt erg stijgt.

Volgens het PVDA-europarlementslid weigeren de staatshoofden en regeringsleiders om radicale maatregelen te nemen omdat ze de Europese markt willen beschermen: “Ze beloven ons al een jaar lang ‘dringende’ maatregelen om de facturen te verlagen. Maar, nogmaals, hun eerste prioriteit is duidelijk het beschermen van de markt, in plaats van de mensen. Na een jaar van crisis blijven de marktdogma’s heilig. Dat is erg.” 

Bovendien heeft de Commissie net de grote energiemultinationals, waaronder TotalEnergies, Engie en BP, verenigd in een groep die advies mag geven over groepsaankopen en het Europees energiebeleid. “Na de privatisering van de energiesector, privatiseert de Europese Unie nu rechtstreeks het energiebeleid. Multinationals zijn nu officieel en direct betrokken bij de besluitvorming”, hekelt Marc Botenga.

De PVDA stelt drie belangrijke alternatieve maatregelen voor: de prijzen verlagen en echt bevriezen, de overwinsten van multinationals belasten aan 100% en de energiesector nationaliseren, waarbij de Europese marktregels en het principe van marktprijzen wordt gebroken.