We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

“Waarom betalen we in ons land twee keer meer voor hetzelfde pak pasta dan in Frankrijk?”

Woensdag 15 maart besprak de Kamercommissie Economie het nieuwe wetsvoorstel van de PVDA om de prijzen van basisproducten te blokkeren. “Een pak pasta kost twee keer zo veel in ons land als in Frankrijk, je krijgt toch niet uitgelegd waarom?”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. De bevoegde commissie besliste om een hoorzitting te organiseren met experten over het wetsvoorstel van de PVDA.

donderdag 16 maart 2023 2 min leestijd

Vrouw met winkelkar in de supermarkt

De PVDA vergeleek de prijzen van enkele basisproducten met onze buurlanden en wat blijkt? Dezelfde producten zijn veel duurder in ons land dan in Frankrijk of Duitsland. “Een pak pasta is twee keer zo duur als in Frankrijk en rijst is 40% duurder dan in Duitsland. Waarom laat de federale overheid wel onderzoek uitvoeren naar de voedselprijzen, maar weigert ze vervolgens in te grijpen?”, stelt Raoul Hedebouw.

De PVDA stelt voor om de prijzen van basisproducten opnieuw te reguleren, zoals vroeger reeds gebeurde in ons land.

Een pak pasta of rijst kosten respectievelijk 116% of 75% meer in België dan in Frankrijk. “De prijsverschillen met onze buurlanden voor dezelfde basisproducten zijn niet te rechtvaardigen. De voedingsindustrie houdt de prijzen kunstmatig hoog met grote marges”, legt Raoul Hedebouw uit.

Onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace en het ACV toonden eerder al aan dat de voedingsindustrie haar winsten heeft verdubbeld. “De 20 grootste voedingsmultinationals keerden 50 miljard euro aan hun aandeelhouders uit. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de prijsblokkering gefinancierd wordt door een heffing op de overwinsten van de voedselgiganten, die actief zijn in de productie en/of de distributie”, gaat Hedebouw verder.

“De regering voerde tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog al een prijsblokkering op basisproducten in. Dat gebeurde ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De bedoeling was om de oorlogsprofiteurs aan banden te leggen. Onlangs nog voerde de Franse overheid een soortgelijke maatregel in”, aldus de PVDA-voorzitter.

Op een jaar tijd zijn de supermarktprijzen met gemiddeld 20% gestegen. Voor verschillende basisproducten is de stijging nog veel groter: pasta (+50%), boter (+38%), jonge kaas (+41%). “Beseffen politici wel dat je vandaag met 70 euro onmogelijk nog een winkelkar gevuld krijgt?”, vraagt Raoul Hedebouw zich af. 

“Op basisproducten kan men niet besparen. We zijn dan ook tevreden dat de regeringspartijen akkoord zijn gegaan om ons voorstel te laten doorlichten door experten in een hoorzitting”, besluit Raoul Hedebouw.