We kunnen 5000 woningen vinden voor de slachtoffers van de overstromingen

Na de overstromingen in België moeten duizenden gezinnen elders worden gehuisvest. Op dit moment gaat het om ongeveer 6000 gezinnen uit Luik, 5500 gezinnen uit Verviers, 2000 mensen uit Pepinster en 600 uit Trooz. "Wij kunnen al die mensen van wie de woningen door de overstromingen vernield of onbewoonbaar zijn geraakt niet aan hun lot overlaten. Daarom moeten zo veel mogelijk leegstaande woningen dringend worden opgeknapt en onder openbaar beheer worden geplaatst", stelt Germain Mugemangango, fractieleider van de PVDA voor het Waals Gewest.

dinsdag 27 juli 2021

We kunnen 5000 woningen vinden voor de slachtoffers van de overstromingen

"We weten bijvoorbeeld dat er in de provincie Luik bijna 1300 niet-verhuurde maar wel verhuurbare openbare woningen zijn", aldus de linkse volksvertegenwoordiger. Er zijn ook meer dan 500 openbare woningen die als onverhuurbaar worden beschouwd. Het aantal onbewoonde particuliere woningen is echter moeilijker vast te stellen. Daarom willen wij dat er dringend speciale "leegstaandewoningbrigades" worden opgericht om deze woningen in de provincie Luik te registreren", legt Germain Mugemangango uit. Het Waals Gewest moet de financiële, logistieke en menselijke middelen ter beschikking stellen van de Luikse gemeenten om dit register op te stellen."

Volgens de volksvertegenwoordiger moet dit register het mogelijk maken alle woningen die langer dan zes maanden leegstaan onder openbaar beheer te plaatsen. "In ruil daarvoor zal de overheid eventuele herstelwerkzaamheden financieren en de eigenaars huur betalen. Deze woningen blijven dan onder openbaar beheer totdat de woningen van de getroffenen weer bewoonbaar zijn. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen."

"Al deze leegstaande woningen, zowel particuliere als openbare, behalve die waar te veel aan verbouwd zou moeten worden, moeten worden gebruikt om de slachtoffers van de ramp te huisvesten. Het personeel van de huisvestingsmaatschappijen, bouwondernemingen en vrijwilligers zouden kunnen worden gemobiliseerd om ze op te knappen. De 25 miljoen euro die minister Collignon ter beschikking van de huisvestingsmaatschappijen heeft gesteld, moeten worden gebruikt om de noodzakelijke werkzaamheden te financieren", besluit de PVDA-fractieleider voor het Waals Gewest.