Zaak-Borealis: PVDA bekomt extra Kamercommissie over slavenarbeid in haven van Antwerpen

De ministers van Justitie en Werk, Vincent Van Quickenborne en Pierre-Yves Dermagne, worden dinsdag 30 augustus in de Kamer ter verantwoording geroepen in de zaak-Borealis. Een extra Kamercommissie (Justitie en Sociale zaken) komt dan samen op vraag van de PVDA, die elke steen in deze zaak omgedraaid wil zien.

dinsdag 9 augustus 2022

Zaak-Borealis: PVDA bekomt extra Kamercommissie over slavenarbeid in haven van Antwerpen

De PVDA partij wil weten wie verantwoordelijk is voor het feit dat er slaven werken in de Antwerpse haven. PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes: “We zijn getuige van een ongezien voorbeeld van mensenhandel en uitbuiting in de tweede grootste haven van Europa. Het ontbreekt niet alleen aan opvangcapaciteit voor de slachtoffers en aan inspecteurs om bouwwerven te controleren. We missen ook doortastende wetgeving die de wijdverspreide uitbuiting en mensenhandel structureel aanpakt. Voor ons is het duidelijk: de aansprakelijkheid van bedrijven die met onderaannemingen werken, moet uitgebreid worden. Wij hebben een wetsvoorstel klaar dat de hoofdaannemer verantwoordelijk maakt voor de volledige betaling van de lonen en de eerbiediging van de rechten van de werknemers, ongeacht hoeveel onderaannemers er zijn en ongeacht de sector.”

De PVDA vraagt de ministers zo snel mogelijk klaarheid te scheppen over hoe het zo ver is kunnen komen en welke maatregelen ze voorzien. “Het stoot voor de borst hoe stil het blijft binnen de regering over wat toch een van de grootste dossiers van slavenarbeid in de recente geschiedenis van Europa is. Iedereen probeert zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, zowel bij de betrokken bedrijven als binnen de regering”, besluit Thierry Warmoes.