Zonder geld naar de huisarts: de PVDA gaat door

Binnenkort wordt waarschijnlijk het verbod op de derdebetalersregeling afgeschaft. “Een positieve stap”, reageert Sofie Merckx, zelf huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. “Bij Geneeskunde voor het Volk kunnen patiënten al 50 jaar gratis naar de huisarts”. De PVDA voert al jarenlang campagne voor haar voorstel ‘zonder geld naar de huisarts’. “We zijn fier dat we dit idee van authentiek links op de agenda hebben gezet. We blijven onze campagne voor een veralgemening van de derdebetaler verder zetten. Waarom niet het remgeld volledig afschaffen?”

vrijdag 8 oktober 2021

Zonder geld naar de huisarts: de PVDA gaat door

De derdebetalersregeling is officieel nog verboden bij gewone consultaties. Binnen het Riziv zijn zorgverleners en ziekenfondsen nu overeengekomen om dat verbod op te heffen: artsen zullen zelf kunnen beslissen om enkel het remgeld aan te rekenen. Minister Vandenbroucke (Vooruit) geeft aan dat hij de beslissing wil ondersteunen. 

Eind vorig jaar bleek uit een rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat het aantal mensen dat zorg uitstelt of zelfs niet opneemt om financiële redenen de laatste jaren sterk is toegenomen. De PVDA zette deze legislatuur haar voorstel ‘zonder geld naar de huisarts’ daarom prioritair op de agenda in het parlement.

“Het afgelopen jaar kwam ons wetsvoorstel voor een algemene derdebetalersregeling zonder remgeld in een stroomversnelling. Zowel het Riziv als het Rekenhof bevestigden de haalbaarheid en kostenefficiëntie met een gunstig advies,” brengt Sofie Merckx in herinnering. “Ze berekenen de kostprijs op 154 miljoen euro. Dat komt overeen met het totale bedrag aan remgelden voor consultaties en doktersbezoeken (cijfers 2019), en is een inspanning van 0,6% op het totale Riziv-budget van 30 miljard euro. Beide instellingen bevestigden dat ons voorstel relatief weinig kost, en tegelijk veel gezondheidswinst opbrengt. ” 

In april dit jaar organiseerde de Kamercommissie Volksgezondheid een hoorzitting met sociale organisaties, en huisartsen- en patiëntenverenigingen. Zij wezen erop dat in de meerderheid van de Europese landen patiënten al zonder geld naar de huisarts kunnen. 

Sofie Merckx herinnert er ook aan dat een universele aanpak nodig is. “Ondanks de bestaande selectieve maatregelen heeft een derde van de mensen in armoede toch geen recht op de derdebetalersregeling. Dat de derdebetalersregeling voor iedereen mogelijk wordt, is een belangrijke stap vooruit. Ons wetsvoorstel pleit dan ook voor een veralgemening van de derdebetalersregeling. Tijdens de hoorzitting werd gesteld dat er te veel willekeur in het systeem kruipt wanneer de arts beslist of die al dan niet de regeling toepast. Door dat te veralgemenen, vermijd je willekeur en stigmatisering.” Uit een studie van het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) in opdracht van het Riziv bleek eerder deze week nog dat een veralgemeende derdebetalersregeling voor ambulante zorgen de meest doeltreffende maatregel is om de financiële toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren. 

Het debat in het parlement over het voorstel van de linkse partij wordt verdergezet. “Drie weken geleden zetten we ons voorstel opnieuw op de agenda. Wij blijven verder campagne voeren voor het volledig gratis maken van consultaties bij de huisarts voor iedereen. Waarom nog die luttele 4 euro aan remgeld betalen? Dat is pure energie- en tijdverspilling voor de huisarts. Wat elders in Europa kan, kan hier ook. Waar wachten we nog op?”, besluit Sofie Merckx.