#Jobsdeal: krapte op de arbeidsmarkt, een mythe om onze lonen te kunnen aanvallen

Waar de werkgevers al lang van dromen, heeft de regering deze zomer op tafel gebracht: een nieuw plan voor een zoveelste aanval op onze lonen en arbeidsvoorwaarden. Een plan dat de werkende mensen verdeelt. Hoe hebben ze dat gerealiseerd? Door een mythe te creëren over een zogenaamde krapte op de arbeidsmarkt.

5 feiten tegen het fake news over de ziektedagen van ambtenaren

Het kabinet van Jambon schreeuwt luid dat “ambtenaren ziektedagen opsparen en vroeger op pensioen vertrekken.” Wat is ervan waar? Het verdict is glashelder: fake news …

“Voor werklozen 1.011 euro per maand? Maar zelf verdienen jullie 5 keer meer!”

“Politici die minstens 5.000 euro per maand verdienen, beslissen dat werkzoekenden zullen moeten rondkomen met 5 keer minder, 1.011 euro per maand. Een echte schande.” PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw uitte in het parlement zijn woede over deze nieuwe aanval van de regering, die de jacht op de werklozen wil versterken.

PVDA-wetsvoorstel om de bescherming van vakbondsmilitanten te verbeteren

De syndicale vrijheden liggen onder vuur. Met het proces tegen Bruno en Tom als triestig hoogtepunt. Het voeren van een vakbondsactie mag nooit tot een veroordeling leiden. Daarom diende PVDA een wetsvoorstel in om de bescherming van vakbondsmilitanten te verbeteren.

Waarom het vonnis-Verlaeckt een zaak is van álle democraten

De veroordeling van de voorzitter van ABVV Antwerpen voor “kwaadwillige belemmering van het verkeer” in het kader van een sociale actie vormt een bedreiging voor de democratische rechten. De brede sociale beweging zal hier tegen haar stem moeten laten horen, want dit vonnis is een gevaar voor iedereen die ooit nog een actie of een tegenstem wil laten horen.

Gevechtsvliegtuigen | Aan welke kant van de geschiedenis willen we staan?

In april brak in het parlement en in de media een storm los over de F-16’s van de Belgische luchtmacht. Gelekte mails tussen legertop, minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en Lockheed Martin lieten uitschijnen dat onze F-16’s langer meekunnen dan gezegd. De beslissing is ondertussen uitgesteld tot oktober. De kernvraag blijft of we de 34 gevechtsvliegtuigen die de regering wil aankopen nodig hebben. Een gesprek met vredesactiviste Isabelle Vanbrabant.

“Op het oorlogspad van Trump hebben we niets te winnen”

Op 11 en 12 juli komt de Amerikaanse president Donald Trump in het kader van een NAVO-top naar België. Hij zal ons land vragen om meer te investeren in defensie. Dat terwijl de VS hun buitenlandse politiek beleid verharden en met militair machtsvertoon hun werelddominantie willen doen gelden.

PVDA wil echte depenalisering van abortus, geen light versie

Vandaag debatteert de Kamercommissie Justitie van het federale parlement over de vraag of we abortus uit het strafwetboek halen. Gisteren kondigden de meerderheidspartijen aan dat ze daartoe ook een wetsvoorstel indienen. Voor de PVDA gaat dit wetsvoorstel niet ver genoeg en betekent het ook geen echte depenalisering. “Bij echte depenalisering zijn er geen sancties voor vrouwen, komt er een uitbreiding van de wettelijke termijn naar achttien weken, en wordt de bedenktijd ingekort naar 48 uren”, zegt Maartje De Vries van PVDA-vrouwenbeweging Marianne.

Zware beroepen: De PVDA start een campagne voor het plan 65-60-55

Met zijn wetsvoorstellen voor de "zware beroepen" probeert minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine de werknemers tegen mekaar op te zetten. Maar als je tot 67 jaar moet werken, zijn in feite alle beroepen zwaar. De PVDA wil dat het kader wordt veranderd. Daarom gaat de partij deze zomer en bij het begin van het nieuwe werkjaar campagne voeren om het plan 65-60-55, dat door vele vakbondsmensen werd gestart, te steunen.

Niek Stam over havenarbeid, sociale strijd en honkbalknuppels

Welkom in De Keukenrevolutie. Vanavond heb ik rebel Niek Stam te gast in mijn keuken - vakbondsleider en Rotterdammer - over havenarbeid, voetbal, sociale strijd, pensioenafbouw, en honkbalknuppels. Kijk mee.

Volg de PVDA op de voet