Nog altijd corona-overtredingen in helft van gecontroleerde bedrijven

.

Tijdens de tweede coronagolf was nog altijd bijna de helft van de gecontroleerde bedrijven niet in orde met de coronamaatregelen. Dat blijkt uit cijfers die PVDA opvroeg bij bevoegd minister Dermagne.

In vergelijking met de eerste golf wordt in de periode sinds oktober wel meer gecontroleerd op de werkvloer. Maar er is geen echte daling van het aantal inbreuken. In de meeste bedrijven blijft het ook bij een waarschuwing. Bij 37 bedrijven waren de inbreuken zo flagrant dat de werkzaamheden werden stopgezet.

Uit een recent onderzoek van Sciensano blijkt dat vier op de tien coronabesmettingen plaatsvinden op het werk. Federaal volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (PVDA) is niet verbaasd: “In veel bedrijven wordt veel te laks omgesprongen met de maatregelen. De cijfers van de inspectie bevestigen dat. De patronale organisaties beweerden dat het hoge percentage inbreuken te wijten is aan controles, die vooral op aanvraag gebeurden. Maar meer controles leveren slechts een lichte daling op.”

“Er is dus een reëel probleem. Terwijl alle andere aspecten van het leven worden stilgelegd, is een garantie op veilig werken taboe”

“Bedrijven hebben al maanden gehad om maatregelen te nemen. Er is dus een reëel probleem. Terwijl alle andere aspecten van het leven worden stilgelegd, is een garantie op veilig werken taboe”, stelt Gaby Colebunders vast.

“We krijgen getuigenissen van mensen die vertellen hoe de regels bij hen op het werk steeds soepeler worden toegepast. Dat is bijzonder onverantwoord op het moment dat weer meer dan tienduizend mensen sterven aan Covid-19. Ondertussen blijft de regering wel enkel met de vinger wijzen naar de sociale contacten van de mensen”, aldus de PVDA-volksvertegenwoordiger.

“Het is wel degelijk op de werkvloer dat er moet opgetreden worden om het aantal besmettingen verder te doen dalen”

Volgens Colebunders tonen de cijfers het belang aan van de strijd voor veiligheid op het werk. “Het is wel degelijk op de werkvloer dat er moet opgetreden worden om het aantal besmettingen verder te doen dalen”, zegt hij.

Als er overtredingen vastgesteld worden, komt 98% van de bedrijven er van af met een waarschuwing. “Het gaat dan vaak om kleinere inbreuken, maar daar mogen we ons niet door in slaap laten sussen”, reageert Colebunders. “Sinds oktober zijn er nog altijd 37 bedrijven stilgelegd. In 44 gevallen werd een pv opgesteld. Dat zijn zware sancties. De inspectie legt die niet op voor kleine foutjes. Bovendien kunnen in een bedrijf met 600 werknemers zelfs kleine overtredingen uitgroeien tot grote risico’s. De besmettelijke Britse variant van het coronavirus gaat echt niet stoppen aan de fabriekspoort.”

“Grote firma’s hebben de middelen om alle nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. Welk excuus hebben zij om zich vaak te laks op te stellen?”

De cijfers van de minister tonen dat de overtredingen zich niet beperken tot één type bedrijf. Overtredingen vinden we bij grote en kleine bedrijven. Colebunders: “Grote firma’s hebben opgeleide preventieadviseurs. Ze hebben ook de middelen om alle mogelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om de verspreiding van het virus in te dammen. Welk excuus hebben zij om zich vaak te laks op te stellen?”

De linkse oppositiepartij is tevreden dat er nu meer gecontroleerd wordt, maar pleit voor een uitbreiding van het aantal inspecteurs bij de dienst Toezicht Welzijn op het Werk. “We zijn er nog lang niet”, zegt Gaby Colebunders. “Meer controles zijn absoluut noodzakelijk. Spelen met de gezondheid van de werknemers is spelen met de volksgezondheid. Dat moet nu stoppen.”

Colebunders ziet in de cijfers ook een argument voor meer syndicale controle op de naleving van de maatregelen. “De maatregelen moeten afdwingbaar zijn door de werknemersvertegenwoordigers van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dat is de beste garantie voor goede veiligheidsmaatregelen die door iedereen gerespecteerd worden”, besluit Colebunders. 

Cijfers
(totalen wijken soms af, waardoor het aantal vaststellingen niet altijd gelijk loopt met het aantal maatregelen)

  Fase 2
4/5/’20 -
3/7/’20
Fase 3
6/7/’20 -
25/9/’20
Fase 3
28/9/’20 -
31/12/’20
Aantal controles 2727 1752 3351
Inbreuken 1769 (67%) 1030 (59%) 1527 (45%)
Waarschuwing 1689 (95,8%) 996 (96,7%) 1510 (93,3%)
Termijn 27 (1,5%) 13 (1,3%) 27 (1,7%)
Stopzetting 43 (2,4%) 9 (0,8%) 37 (2,3%)
Pro justitia 3 (0,1%) 12 (1,2%) 44 (2,7%)