Noodplan om ons inkomen te beschermen in tijden van coronacrisis

.

De epidemie van het coronavirus vormt een niet te onderschatten bedreiging. Uiteraard op de eerste plaats voor onze gezondheid, maar ook voor onze koopkracht. Het kan niet dat de last van de crisis weer zou worden afgewenteld op de werkende bevolking. De PVDA stelde een noodplan op met acht concrete maatregelen om de koopkracht te vrijwaren.

1. Inkomensgarantie voor alle loontrekkenden en zelfstandigen

2. Annulatie van de energie- en waterfacturen

3. Verbod op afdankingen tijdens de crisis

4. Uitstel van afbetaling van hypotheekleningen voor slachtoffers van de crisis

5. Een bedanktbonus voor de zorgverleners en werknemers in de essentiële sectoren

6. Automatisch zorgverlof voor ouders die op hun kinderen passen

7. Volledige terugbetaling van alle medische kosten gelinkt aan het coronavirus

8. Invoering van een eenmalige coronataks op de grote vermogens

 

1. Inkomensgarantie voor alle loontrekkenden en zelfstandigen

De werkende bevolking moet geen twee keer betalen voor de coronacrisis. De mensen betalen al met hun gezondheid, laten we hen niet ook op financieel vlak doen boeten.

De voorbije dagen ontvingen we honderden getuigenissen van mensen die zich ernstig zorgen maken. Ze weten niet hoe ze de maand gaan rondkomen. De overheid belooft veel aan de grote bedrijven, maar de werkende klasse blijft in de kou staan. De mensen verwachten een antwoord op hun problemen.

De PVDA stelt voor:

 • Breid de tijdelijke werkloosheid uit tot alle werknemers zonder uitzondering: bedienden, jobstudenten, uitzendkrachten, freelancers, mensen in de cultuursector … opdat geen enkele werknemer in de kou blijft staan.
 • Garandeer alle tijdelijk werklozen tijdens de crisis 100% van hun loon en verhoog het huidige plafond tot het gemiddelde loon (van 2.750 naar 3.558 euro bruto).
 • Garandeer zelfstandigen die door de crisis getroffen zijn, een maandinkomen van minimum 1.500 euro netto1, bovenop de andere aangekondigde steunmaatregelen. Dat moet rechtstreeks worden toegekend, zonder allerlei administratieve stappen.

2. Annulatie van de energie- en waterfacturen

We stellen voor om gedurende de coronacrisis de energie- en waterfacturen te annuleren voor alle slachtoffers van de crisis. Want naast het verminderde inkomen door de tijdelijke werkloosheid, dreigt het noodgedwongen thuis blijven de energie- en waterrekeningen van de huishoudens de hoogte in te jagen.

De PVDA stelt voor:

 • Schort alle afsluitingen en andere beperkingen op de toegang tot water en energie op.
 • Annuleer de water- en energiefacturen voor alle slachtoffers van de crisis (tijdelijke werkloosheid, ziekteverlof ...) door de grote energie- en waterbedrijven te laten bijdragen.


3. Verbod op afdankingen tijdens de crisis

Het is onvoorstelbaar dat in een tijd waarin de gezondheid van de hele bevolking ernstig bedreigd wordt, werknemers ook het risico lopen hun baan te verliezen. We kunnen niet aanvaarden dat bepaalde werkgevers de crisis aangrijpen om mensen op straat te zetten. Tijdens zo’n uitzonderlijke crisis zijn uitzonderlijke maatregelen nodig om de werknemers te beschermen.

De PVDA eist:

 • Een periode van “zero ontslagen” gedurende de crisis, zoals de Italiaanse regering heeft gedaan.
 • De garantie dat interimcontracten en arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden verlengd voor de duur van de crisis (met de mogelijkheid om op tijdelijke werkloosheid te kunnen vallen, zie punt 1).

4. Uitstel van afbetaling van hypotheekleningen voor slachtoffers van de crisis

De PVDA wil dat de hypotheekaflossingen aan de banken tijdens de crisis worden opgeschort. De schorsing zou gelden voor de tijd van de crisis, maar ook voor zes maanden na het einde van de crisis. De banken zouden niet het recht hebben om de aanvraag te weigeren. Het uitstel zou gelden voor zowel gezinnen als kleine bedrijven. En zonder extra interesten voor de periode van opschorting. Italië nam deze maatregel en ze moet ook hier worden genomen.

In 2008 heeft de bevolking de banken gered. Het is maar normaal dat de banken de mensen vandaag in ruil daarvoor helpen en hen toestaan de aflossing van hun huis uit te stellen, zodat ze niet terechtkomen in een schuldenspiraal.

En het is ook maar logisch dat er een soortgelijke maatregel komt voor huurders die in dezelfde situatie zitten.

5. Een bedanktbonus voor de zorgverleners en werknemers in de essentiële sectoren

In deze crisistijden zien we wie de mensen zijn die ons land doen draaien: de schoonmaaksters, verpleegkundigen, het zorgpersoneel, de huisvuilophalers, de productiearbeiders, winkelbedienden, leerkrachten, de mensen van de openbare diensten …. De lijst is lang. Ze nemen risico’s om essentiële diensten aan de maatschappij te leveren en wij moeten hen steunen, in het bijzonder de mensen die het coronavirus in de frontlinie bestrijden.

De PVDA stelt voor:

 • Geef aan het voltallige zorgpersoneel een maandelijkse premie van 400 euro bruto.
 • Geef een maandelijkse premie van 200 euro bruto aan alle werknemers in de essentiële sectoren die tijdens de crisis moeten blijven werken.

In Nederland en Italië heeft men beslist om dergelijke premies te betalen. Het kost niet veel geld, maar het is een concrete manier om al die helden die dag en nacht in de weer zijn, te ondersteunen en te bedanken.

6. Automatisch zorgverlof voor ouders die op hun kinderen passen

De PVDA stelt voor om, net als in Frankrijk, automatisch verlof toe te kennen aan ouders die verplicht zijn thuis te blijven om voor hun kinderen jonger dan 15 jaar te zorgen. Dus als ouders om een of andere reden voor hun kinderen moeten zorgen (bijvoorbeeld ouders die niet kunnen thuiswerken), melden ze dit bij hun werkgever, die hen dit verlof toekent. Dat kan worden omgezet in tijdelijke werkloosheid.

Ook voor zelfstandigen moet de opvang van een kind als er geen andere oplossing is een reden zijn om recht op tijdelijke werkloosheid te genieten (zie punt 1).

We horen veel ouders die moeilijk opvang vinden voor hun kinderen. De richtlijnen van de regering zijn tegenstrijdig en er zijn ook een aantal scholen gesloten. Dat automatische verlof is absoluut noodzakelijk.

7. Volledige terugbetaling van alle medische kosten gelinkt aan het coronavirus

Een aanzienlijk deel van de mensen die besmet zijn met het coronavirus komt voor lange tijd in het ziekenhuis of zelfs op de intensieve zorgen terecht. Dat kan een zware financiële last zijn voor wie niet de beste verzekering heeft. Het virus kan ook leiden tot een verlies aan longcapaciteit en een langdurige revalidatie vereisen.

Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving om mensen die getroffen zijn door het coronavirus zo goed mogelijk financieel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat alle kosten gedekt zijn. Zo voorkomt men ook dat slachtoffers de behandeling uitstellen uit schrik dat ze die niet kunnen betalen.

8. Invoering van een eenmalige coronataks op de grote vermogens

De PVDA stelt voor om uitzonderlijk een Coronataks in te voeren van 5% op de vermogens van meer dan drie miljoen euro.

Volgens de berekeningen van PVDA-belastingspecialist Marco Van Hees kan zo’n eenmalige belasting 15 miljard euro opleveren. Dit zou slechts 2% van de bevolking treffen, maar het zou het mogelijk maken een fonds op te richten om met name de sociale zekerheid te herfinancieren en de kosten van de te nemen sociale noodmaatregelen op te vangen.

Een klein deel van de bevolking is de laatste jaren veel rijker geworden dankzij het werk van miljoenen werknemers. Amper 2% van de bevolking heeft een vermogen van 663 miljard euro. Het is maar normaal om hen vandaag in tijden van crisis om een solidariteitsbijdrage te vragen.


10 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Monique de Deken
  heeft gereageerd 2020-06-20 09:44:01 +0200
  Hoe zien jullie de praktische aanpak voor interimwerkers: deze krijgen zowiezo enkel weekcontracten of zelfs dagcontracten. Natuurlijk ziet een werkgever gemakkelijk de bui op voorhand hangen en geeft gewoon geen nieuw contract?! Er moet structureel iets veranderen voor interimwerk want zeer weinigen kiezen daar vrijwillig voor, enkel noodgedwongen, bij gebrek aan vast contract. Een structurele oplossing ongeacht corona is dringend nodig!
 • Danny Debrouwere
  heeft gereageerd 2020-04-12 14:19:01 +0200
  HET IS MEER DAN SCHANDALIG DAT WIJ MENSEN DIE WERKEN IN EEN MAAT WERK BEDRIJF .IK HEB DIABETIES OOK REUMA EN ARTROSE .IK MOET ALLE DAGEN GAAN WERKEN MET PIJN IK WERK 4UUR PERDAG .ZE HEBBEN OOK NOG ONS WERKLOOSHEID VERGOEDING AFGESCHAFT NU MOETEN WIJ OOK NOG GAAN WERKEN ZONDER WETTELIJKE MAAT REGELEN .EERST ALLE BEJAARDEN OP KUISEN EN NU OOK NOG WIJ .IK BEGRIJP HET ZEER GOED WIJ KOSTEN TE VEEL AAN DE STAAT BEJAARDEN EN DE GEHANDICAPTE MENSEN HET IS SCHANDALIG MET JULLIE MINSTERS DAT DOET MIJ DENKEN AAN DE NAZI IN DE TWEEDE WERELD OORLOG ALS IK MAANDAG MOET GAAN WERKEN IN DEZE OMSTANDEHEDEN ZAL IK BETER MAAR MIJN DOODKIST AL BESTELLEN
 • Digi Boek
  heeft gereageerd 2020-03-31 16:26:10 +0200
  Ik lees hier veel dat men stelt dat men (PVDA) sinterklaas wil spelen, maar speelt deze regering dan geen sinterklaas misschien? Voka vraagt en de MILJARDEN dwarrelen zomaar naar de economie, hoe kan dat? Voor 1500 euro pensioen vond men nog geen euro! Volgens Voka overweegt 18 procent van de ondernemers om de activiteiten weer op te voeren in de komende twee weken. “Dit lijkt op een eerste teken van herstel”, zegt Hans Maertens. “Voor heel wat ondernemingen is het ook bang afwachten hoe lang het nog duurt voor ze weer kunnen opstarten.” Voor veel mensen in de frontlinie word deze zin “Voor heel wat werknemers is het ook bang afwachten tot de volgende collega of familie lid sterft” Voka de schaamte voorbij.
 • hamid chamlali
  heeft gereageerd 2020-03-29 22:10:07 +0200
  de vraag is of dat allemaal waar is wat hier staat ? hun stellen voor en of jullie het geld terug krijgen of niet dat weet nog niemand ? het moeilijkste van al is de huur betalen waarom zijn wij het enigste land die dat moet doen ? bedoel als ik niet werk dan kan ik niks betalen?
  ik heb 3 kinderen heb al mij spaar geld moeten uitgeven aan eten voor mijn kinderen want zo te zien word het alleen maar erger
  ik stel voor dat iedereen met zijn alle niks betalen aan de overheid tot dat zij oplossingen vinden voor wat zij zelf hebben veroorzaakt vind ik tenminste .
 • Ingrid Brynckman
  heeft gereageerd 2020-03-22 10:27:11 +0100
  Ik heb hier toch wat vragen rond. Dat u sinterklaas wil spelen, allemaal goed en wel … maar wie gaat dit betalen? Waar zal het geld van komen. Ik lees hier ook heel veel maatregelen voor tijdelijke werklozen. Als je met 70% van een bruto wedde + 150 € + maand gratis electriciteit, water en gas niet kunt rondkomen (want uitgaven aan kledij, uitstapjes ed vallen weg) hoe overleef je dan in het dagelijkse leven? Hebben jullie er al eens bij stil gestaan dat de mensen die van thuis uit werken ook voor hun kinderen moeten zorgen terwijl ze werken? Dat ook zij de factuur van electriciteit, water en gas omhoog zien gaan, maar de boel achter de schermen toch draaiende houden … en nee, het gaat hier niet altijd om hoge inkomens, maar op den duur nog minder dan de tijdelijke werkloosheidsuitkering met al zijn voordelen (waar zij geen recht op hebben). Hebben jullie er ook al eens bij stil gestaan dat bv kleine zelfstandigen blijven doorwerken om alles draaiende te houden, maar zij misschien afgerekend zullen worden binnen 2 à 3 maand? Bv een zelfstandige werkt nu door omdat hij zijn werk alleen kan uitvoeren. Het is moeilijk en onzeker hoelang die aan materiaal geraakt en het gaat trouwens veel moeilijker en vraagt veel tijd om er aan te geraken. Die persoon investeerd nu hard om alle materiaal te krijgen zodat hij nog een maand kan werken (extra grote kost waarvoor hij zijn nek uitsteekt) Hij krijgt geen vergoeding van 4000 € (wat trouwens voor sommigen meer is dan ze verdienen tijdens normale tijden). Wat als de economie dan minder goed gaat draaien, wat als er wanbetalers van particulieren of bedrijven zijn, wat als dan toch de werken opgeschoven wordt omdat een groot deel nu stil ligt? Voorlopig probeert deze alles in het werk te stellen om op een veilige manier verder te werken, deze investeert zwaar maar krijgt geen extra’s, ze zijn onzeker over wat de toekomst brengt want daar is geen veiligheidsnet. Het enige wat deze wel kan zeggen is dat hij/zij er toch voor zorgt dat mensen bv tijdig zullen kunnen verhuizen, dat werken elkaar minder zullen overlappen en tijdig zullen af zijn waardoor er geen boetes voor het niet tijdig afwerken kunnen ontstaan …. Denk je ook even aan de mensen die nu in de frontlinie, in het zicht, maar ook achter de schermen aan het werk zijn om de regering van inkomsten te voorzien, om eten op tafel te krijgen bij de mensen thuis, om verzorging toe te passen, om bank en verzekering en bijstand te verlenen … Stop met sinterklaas spelen, het zal geen kiesstemmen opleveren. Wees een sinterklaas voor de mensen die het echt moeilijk hebben en dit kunnen bewijzen en hou aub ook rekening met mensen die zich kunnen en willen blijven inzetten. En ik vind het heel erg sneu voor de mensen die verplicht waren te stoppen, maar ook zij kunnen nog altijd een handje toesteken in die andere sectoren waar nu ook veel zieken vallen maar van levensbelang zijn voor de samenleving. Normaal ben ik redelijk van van uw partij, maar geef nu niet alles gewoon cadeau, spreidt het over de ganse bevolking, dat is solidariteit!
 • jan vandeputte
  heeft deze pagina gevolgd 2020-03-22 10:08:15 +0100
 • Jcm Leenknegt
  heeft gereageerd 2020-03-21 20:17:22 +0100
  waarom wordt er nooit gesproken over de huurkost van de woning? Het zijn toch meestal minder begoeden die noodgedwongen huren en nooit kunnen kopen. Ik ben 63 jaar en huur. Ik werk full time als groenarbeider in de prive. Sinds dinsdag liggen alle werke stil en blijven we thuis. We zouden een vergoeding krijgen van de werkloosheid. Maar om rond te komen heb ik ook een bijberoep. Dat ligt ook stil. Ik hoop dat men niet doet zoals bij weersverlet. Dan krijg ik een zeer kleine vergoeding van ongeveer 21 euro per dag. Dat is voor mij werken en gestraft worden, ik betaal immers sociale bijdragen op mijn loon en op mijn bijberoep. Wij zijn een kleine groep en worden helaas niet gehoord.
 • Danny De Moor
  heeft gereageerd 2020-03-21 19:52:40 +0100
  Kijk, ik had het al eens geschreven maar er zijn serieuze problemen nu maar wat na de coronacrisis. Je mag er zeker van overtuigd zijn dat wij de gewone burgers het gelag gaan betalen. Aja want de regering, ik bedoel dan het samenraapsel dat nu regeert, wil immers na de crisis starten met een begroting in evenwicht. Dus waarschijnlijk terug verdoken taxen en dergelijke. Het is altijd al zo geweest en het zal zo blijven. Kleine partijen zoals de PVDA hebben daarvoor niet voldoende daadkracht om het tij te doen keren in het voordeel van de gewone burger.
  De Moor Danny
 • Alfons Putzeys
  heeft gereageerd 2020-03-21 16:26:13 +0100
  Er staan mooie punten bij inderdaad maar net zoals Frans mag dit niet alweer de zoveelste maatregel zijn die de gewone burgers nogmaals in de zakken zit.
  Ook vallen er heel veel kosten weg voor de mensen getroffen door deze crisis, maar voor de mensen die nog steeds werken mogen en moeten, zijn sommige maatregelen wel dubbel.
  Enerzijds begrijpbaar, anderzijds is het bijna gestraft worden omdat we moeten werken.
  Ja , we hebben inkomsten voor de meesten die nog kunnen werken tot een overheidsmaatregel bepaalde sectoren beslist te sluiten of zelfs de aard van goederen dat de grens nog over mag beperkt tot enkel voedsel bvb.
  Maar zoals onlangs op het nieuws was: geen nutsvoorziening betalen, 150 extra, blijf in uw kot maatregel zonder samenscholing.
  dan bespaar je ook al hard op verplaatsingskosten als je thuis moet blijven omwille van corona.
  Als deze crisis ons iets geleerd heeft is hoe het anders kan in Belgë.
  Door te besparen op OV en OV dat vaak te laat is nemen meer en meer mensen de auto wat drukte op wegen veroorzaakt.
  nu zijn er praktisch geen files meer en rij je overal vlot.
  De bedragen die rondgaan zijn soms wel exhorberant als minister.
  duizenden euros loon, vergoedingen, budget voor drukwerk van 2000 euro enz. ( boven op andere jobs en voordelen )
  dit maal zoveel ministers en parlementsleden op alle niveaus van regeren.
  Is er een enorm potentieel om iedereen de last te laten delen.
  Hoeveel maatregelen hebben ons in het vereden zich tegen ons gekeerd.
  eco-, isolatie-, Diesel-, Zonnepaneel-, alles wat de mensen moesten stimuleren om het te doen keert uiteindelijk tegen ons omdat het te goed liep.
  De gewone burgers betalen altijd de prijs van het gelach.
  IPV ons geld weg te smijten spring er volledig doordacht mee om…
  voor jullie is het maar een stemming, voor ons is het bepalend voor onze budgetten
  hoe dieper jullie in onze zakken zitten hoe minder er voor onszelf overblijft en vooral de alleenstaanden voelen dit extra.
  Hetzelfde geld voor de verkiezingsklucht die al bijna aan de gang was.
  er is een crisis voor nodig om een regering te vormen…..
  schaf simpelweg de coalities af, dan is de regering sneller gevormd als jullie moeten schikken naar de verkiezingsuitslagen.
  stem jullie stemmingen individueel zonder dat hele gedoe.
  veel van ons stellen zich oprecht de vraag , waarom moeten wij nog gaan stemmen! Als de politieke elite onze stemming zo bedankt door ons maanden zonder regering ( lopende zaken is geen officielle in mijnn ogen ).
 • frans verpoorten
  heeft gereageerd 2020-03-21 15:45:53 +0100
  beste, en wie gaat dat later allemaal betalen? DE WERKENDE MENS , als alle ministers eens één maand loon afstaan, dan is er geld genoeg

Volg de PVDA op de voet