Ongeziene PFOS-waarden rond 3M: dringende gezondheidsmaatregelen nodig

.

Tien buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht lieten met de burgerbeweging Grondrecht nagaan hoeveel PFOS er in hun bloed zit. Resultaat: de PFOS-waarden zijn bij hen allemaal te hoog. En geen klein beetje. Het gaat om waarden die voor PFOS en drie verwante stoffen 3 tot 168 keer hoger zijn dan wat de meest recente wetenschap als veilig beschouwt.

Vanuit de politiek en bij 3M probeert men de bevolking nu al wekenlang te sussen. Bart De Wever zei dat “de enige fout” in dit dossier is “dat er geen grote publiekscommunicatie is gekomen”.

“Deze metingen tonen opnieuw dat de situatie in Zwijndrecht en omstreken wel degelijk bijzonder ernstig is”, zegt Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams parlement. PFOS is gelinkt aan onder meer leverschade, hormoonverstoring en bepaalde kankers.

“Het sussen mag nu eindelijk stoppen”, zegt Jos D’Haese. “Het is tijd voor dringende maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, op kosten van de vervuiler.”

1. Er moet grootschalig onafhankelijk gezondheidsonderzoek gebeuren. Alle buurtbewoners, ook die onder de 12 jaar, en arbeiders van 3M en Oosterweel moeten de kans krijgen om gescreend te worden. Daarnaast moet de impact van de vervuiling op gezondheid van omwonenden onderzocht worden.

2. Wie te hoge bloedwaarden heeft, moet recht hebben op de best mogelijke medische opvolging op kosten van 3M om hun gezondheid in de toekomst te beschermen.

3. De vervuiling die nu nog in de grond zit, moet beter worden aangepakt. Te beginnen bij de Oosterweelwerf. In de parlementaire onderzoekscommissie bleek dat die werken niet op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis worden uitgevoerd. Wij vragen een saneringsproject voor de hele perimeter van de Oosterweelwerken op Linkeroever, betaald door 3M.