Onrechtmatig ontslag bij Kone: PVDA dient opnieuw wetsvoorstel in voor betere bescherming vakbondsafgevaardigden

Foto Solidair, Dirk Tuypens

De directie van Kone in Brussel, een Fins bedrijf dat Europees marktleider in liften is, heeft vorige maandag 1 juli de woordvoerder van de ABVV-vakbondsdelegatie om dringende redenen ontslagen en geeft daarvoor als reden dat hij zijn veiligheidshelm niet droeg. Nochtans was het die dag uitzonderlijk warm en was er geen rechtstreeks gevaar. De werknemers van Kone gaan vandaag hun vierde dag staking in tegen dit ontoelaatbare ontslag.

De directie van Kone is met dit ontslag niet aan haar proefstuk. Ze probeerde eerder al twee keer op een gelijkaardige manier delegees te ontslaan.

“Dit ontslag is ronduit schandalig”, zegt Maria Vindevoghel, volksvertegenwoordiger voor de PVDA en vroeger zelf syndicaal actief bij Sabena. “De directie roept een valse reden in om een delegee aan de kant te schuiven die ijvert voor waardige arbeidsomstandigheden van de werknemers van Kone. Het is tijd dat de vakbondsafgevaardigden in ons land een sluitende wettelijke bescherming krijgen. Dat is essentieel in een democratie.”

“Deze poging van de Finse multinational bewijst dat de huidige bescherming van vakbondsafgevaardigden niet volstaat. Al te vaak komen directies ermee weg door gewoon de ontslagvergoeding te betalen”, zegt Maria Vindevoghel. Daarom wil de PVDA opnieuw haar wetsvoorstel indienen dat moet zorgen voor een betere bescherming van vakbondsafgevaardigden. Dat wetsvoorstel bepaalt onder andere dat, wanneer een arbeidsrechtbank een ontslag ongeldig verklaart, het betrokken bedrijf verplicht wordt om de vakbondsafgevaardigde opnieuw op te nemen, op straffe van dwangsommen. Dat systeem is gebaseerd op de wetgeving die in onze buurlanden bestaat inzake bescherming van vakbondsafgevaardigden. “Een jaar voor de sociale verkiezingen, wordt het dringend tijd om ook in België zo’n wet in te voeren. Zo kunnen we de vele aanvallen op vakbondsmensen verminderen”, aldus Maria Vindevoghel.

“De werknemers strijden terecht tegen deze onaanvaardbare aanval van de directie. De directie probeert de werknemers te muilkorven door hun vertegenwoordigers aan te vallen. Met de PVDA steunen we de werknemers van Kone ten volle”, besluit Maria Vindevoghel.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig