Opheffing patenten vaccins: Meerderheid in Europees Parlement keurt PVDA-amendement goed

Marc Botenga, Europees volksvertegenwoordiger van de PVDA. (Foto Europes Unie)

Een meerderheid van het Europees Parlement steunde gisteren een amendement dat de patenten op het covidvaccin wil opheffen. Het amendement werd ingediend door Marc Botenga, die voor de PVDA in het Europees Parlement zetelt en deel uitmaakt van The Left (de fractie van Verenigd Links, GUE-NGL).

“Deze stemming toont aan dat de zaken bewegen”, aldus Marc Botenga. “Dit is een belangrijke overwinning voor de acties die van onderuit druk zetten. De Europese Commissie hoort hier rekening mee te houden. Wij verwachten dan ook dat de Belgische partijen consequent zijn en in België het standpunt steunen dat zij in Europa hebben verdedigd.”

“De goedkeuring van het amendement is belangrijk”, benadrukt Marc Botenga. “Hieruit blijkt dat er in het Europees Parlement een meerderheid is om de patenten op te schorten. Dat is cruciaal om tegemoet te komen aan de vraag naar vaccins, bij ons maar ook in de rest van de wereld.

Het amendement, dat deel uitmaakt van een resolutie over de strijd tegen aids, werd goedgekeurd met 293 stemmen voor, 284 tegen en 119 onthoudingen. In juni stemt het Europees Parlement over een resolutie over de opschorting van de patenten.

Voor de PVDA moeten België en de Europese Unie ophouden met de opheffing van patenten te blokkeren bij de Wereldhandelsorganisatie. In het amendement wordt de Europese Unie verzocht “het door India en Zuid-Afrika bij de Wereldhandelsorganisatie ingediende initiatief te steunen, dat voorziet in een tijdelijke vrijstelling van intellectuele eigendomsrechten voor COVID-19-vaccins, -apparatuur en -behandelingen, en er bij de farmaceutische bedrijven op aan te dringen hun kennis en gegevens te delen via het COVID-19 Technology Access Panel (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie”.

Volgens Marc Botenga is de stemming van 19 mei een stap in de goede richting: “Een jaar geleden waren wij de enigen die een opheffing van de patenten opeisten. Dankzij onze campagne en de druk van de bevolking staat deze kwestie nu centraal in het debat. De Europese Commissie blijft nog altijd doof ten aanzien van de behoeften van de wereldgezondheid. Wij moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat er zich opnieuw situaties voordoen zoals die in Brazilië of India. Door de opheffing van de patenten zal het vaccin sneller over de hele wereld beschikbaar zijn. De gezondheid van mensen moet voorgaan op de winst van Big Pharma.”

De PVDA benadrukt ook dat het amendement erop aandringt dat de opheffing van patenten gepaard moet gaan met een echte overdracht van technologie en knowhow, zodat vele bedrijven de vaccins kunnen produceren. De Wereldgezondheidsorganisatie biedt twee platforms om dit te doen. “Op dit moment neemt de farmaceutische industrie op vrijwillige basis aan deze programma's deel. Het resultaat? Het blijven lege hulzen”, betreurt Botenga.

“Europarlementariërs van verschillende Belgische regeringspartijen (PS, Ecolo, Groen, Vooruit, Open Vld, CD&V) hebben onder meer ons amendement gesteund”, voegt Marc Botenga eraan toe. “Wij hopen dat zij nu consequent zullen zijn en onze voorstellen in het federale parlement zullen steunen om België uitdrukkelijk de opheffing van patenten te laten ondersteunen.”

In februari betoogden verschillende leden van de PVDA en Geneeskunde voor het Volk voor de kantoren van de farmagigant Pfizer om de opheffing van de patenten op het vaccin te eisen. De partij zet zich, samen met meer dan 200 organisaties, ook volop in voor een Europees burgerinitiatief, dat door burgers, ngo’s en vakbonden uit vele landen werd opgestart om de Europese Commissie tot actie te dwingen.