Opvordering zorgpersoneel in pandemiewet: PVDA eist advies van Raad van State en hoorzitting met vakbonden

PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili.

Het ontwerp van “pandemiewet” van de regering werd woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken besproken. Tegen het advies in van de oppositie, waaronder de PVDA, besliste de meerderheid om de bespreking van het wetsontwerp aan te vatten. De PVDA vroeg om de tekst aan de Raad van State voor te leggen en om de vakbonden te horen. De linkse partij vindt dat zij zich moeten kunnen uitspreken over een bepaling die op het laatste moment werd toegevoegd, namelijk de mogelijkheid om zorgpersoneel op te vorderen.

“Het ontwerp dat aan ons werd voorgelegd verschilt van het voorontwerp waarover de Raad van State advies heeft uitgebracht”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili. “Het nieuwe ontwerp voorziet nu bijvoorbeeld de opvordering van personeel, met name ziekenhuispersoneel. Die bepaling is op het laatste moment toegevoegd en noch de Raad van State, noch de vakbonden hebben deze bepaling kunnen bestuderen. Daarom vragen wij dat het ontwerp opnieuw aan de Raad van State wordt voorgelegd en dat de vakbonden daarover worden gehoord.”

Volgens de linkse partij is dat perfect mogelijk aangezien er geen hoogdringendheid is om over de tekst te stemmen. De regering motiveerde haar verzoek om hoogdringendheid met de uitspraak van het Brusselse hof van beroep, die er in principe vóór 30 april moest zijn. Maar aangezien het hof de debatten maar op 18 mei heropent, wordt er voor eind mei geen vonnis verwacht. Dat geeft de Kamer ruim de tijd om deze hoorzitting te plannen, aldus Nabil Boukili.

“We zijn hier niet om de fouten van de regering te verdoezelen”, zegt de linkse volksvertegenwoordiger. “Had de regering vanaf het begin van de crisis op wettelijke en democratische wijze gehandeld, dan zou zij nu haar wet niet moeten doorduwen. Het zorgpersoneel wordt rechtstreeks getroffen door deze tekst, dus moeten hun vertegenwoordigers worden gehoord.”

Ter herinnering: voormalig Open Vld-minister Maggie De Block had in 2020 een soortgelijk plan om zorgpersoneel op te vorderen. Dat leidde toen tot heel wat ophef in de sector. Onder druk van het zorgpersoneel moest ze inbinden.

De PVDA vindt de nieuwe bepaling onaanvaardbaar. Er kan geen sprake van zijn dat de opvordering van zorgpersoneel eerst langs de voordeur wordt afgevoerd, en nu langs de achterdeur weer wordt binnengesmokkeld.