Orpea versluist geld van ouderenzorg naar managers en aandeelhouders  

.

Uit onderzoek van de PVDA blijkt dat Orpea, de rusthuisketen die de laatste weken in opspraak kwam, jaarlijks meer dan 6 miljoen euro aan winsten wegzuigt uit de ouderenzorg. “Wat het Frans moederbedrijf Orpea hier doet, zou je een vorm van vampirisme kunnen noemen: ze rekenen torenhoge kosten aan voor huur en management aan hun eigen woonzorgcentra”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Vlaams Parlement. “Maar voor personeel en bewoners is er geen geld. Ze zuigen de ouderenzorg leeg. Dit moet onmiddellijk stoppen.”

De 26 woonzorgcentra van Franse zorgmultinational Orpea in Vlaanderen werden in juni gecontroleerd door de Zorginspectie. Lise Vandecasteele kon de verslagen inkijken. “Op financieel vlak gebeuren er enkele hoogst bedenkelijke zaken”, zegt Vandecasteele. “We zien dat er via dividenden 2 miljoen euro van de Vlaamse woonzorgcentra naar de moedergroep stroomt via een vastgoedconstructie. Daarnaast rekenen ze hun woonzorgcentra in Vlaanderen maar liefst 4 miljoen euro kosten aan voor ‘management’. Orpea ontvangt heel wat subsidies en hoge huurgelden van de bewoners, maar sluist dat geld via enkele tussenstops door naar de pockets van aandeelhouders in Frankrijk.” 

De PVDA wil een einde maken aan dit soort constructies: “Er is nood aan een grondige doorlichting en transparantie van de financiële geldstromen bij Orpea en de andere commerciële spelers. Oneigenlijk gebruikte subsidies moeten teruggevorderd worden bij het Franse moederbedrijf”, stelt Vandecasteele. “Het kan niet zijn dat er wel hopen geld zijn voor dividenden en management fees, maar niet voor hogere lonen, meer personeel of verzorgingsmateriaal voor de bewoners. In onze zorg moet het welzijn van de ouderen centraal staan, niet het winstbejag van multinationals als Orpea. We pleiten voor een moratorium op bedden in de commerciële zorg en een actieve uitbouw van zorg waar de mens centraal staat, in publieke en non-profit handen.”

Minister Beke reageert in de krant dat hij niet van plan iets aan de situatie te doen. “Dat de kwaliteit van zorgen die niet gegarandeerd wordt terwijl er miljoenen versluisd worden weg van de zorg naar de aandeelhouders van het moederbedrijf, dat is voor de minister van welzijn blijkbaar geen probleem”, zegt Vandecasteele. Zij zal de minister volgende week in het parlement vragen om in te grijpen.