Overstromingen: “Een nationale ramp vraagt een krachtig nationaal antwoord, geen beschamende lening.”

.

De federale regering stelt een lening van 1,2 miljard euro voor, bestemd voor de heropbouw na de vreselijke overstromingen die ons land troffen. “Een nationale ramp vraagt een krachtig nationaal antwoord, geen beschamende lening”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens.

 “Daar waar de federale regering in Duitsland een nationaal solidariteitsfonds van 30 miljard euro vrijmaakt, komt de regering in België na twee en een halve maand niet verder dan een lening. Een lening die bovendien met interest terugbetaald moet worden, benadrukken De Croo en Van Peteghem. Het gebrek aan solidariteit bij de politici van de Wetstraat is ongelooflijk”, vervolgt Mertens.

De PVDA vraagt sinds het begin van de overstromingen dat de federale overheid de zaken in handen neemt. In Duitsland werd midden augustus een nationaal solidariteitsfonds van 30 miljard voor de heropbouw op tafel gelegd. Aangezien de getroffen regio’s het niet alleen kunnen redden, wordt het fonds voor de helft gefinancierd door de Duitse federale regering en voor de andere helft door de andere regio’s van het land.

“Het spreekt voor zich dat ook in ons land de getroffen gebieden nood hebben aan een brede solidariteit om de immense schade het hoofd te kunnen bieden. De overstromingen zijn een nationale ramp. Ze hebben hard toegeslagen langs de Vesder en in een aantal gemeenten in het zuiden van het land, maar ze hadden om het even waar kunnen toeslaan. Een nationale ramp vraagt een gepast nationaal antwoord, zo eenvoudig is dat”, reageert Peter Mertens.

Volgens de voorzitter van de PVDA laat de regering De Croo zich meesleuren door De Wever en de N-VA. “Zij willen de crisis gebruiken om hun egoïstisch nationalisme op te dringen. Die houding staat in schril contrast met de solidariteit die we op het terrein zien. Wat een verschil met de enorme solidariteit van tienduizenden vrijwilligers uit Vlaanderen, Brussel en heel het land, die vanaf dag één zijn komen helpen. Al die politici zouden zich beter inspireren op het volk en leren van hun solidariteit. Solidariteit, dat kan je niet lenen, die geef je.”

“Toppunt is dat de Vivaldi-regering voor de toekomst een ‘federaal mechanisme voor buitengewone rampen’ wil oprichten”, besluit Peter Mertens. “Het zijn dezelfde partijen die het rampenfonds en het rampenbeheer bij de staatshervorming van 2014 geregionaliseerd hebben. Die splitsingswaanzin moet stoppen. In plaats van nog maar eens een bijkomend complex mechanisme in te voeren, moet men terug naar een federaal, geherfinancierd rampenfonds. Het is tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en de slachtoffers daadwerkelijk helpt.”