Overstromingen: PVDA wil onderzoekscommissie over rampzalige overheidsaanpak

.

De PVDA diende een voorstel in voor een federale onderzoekscommissie naar de overstromingen in juli. Woensdag om 14u00 wordt voor het eerst over de aanpak van de ramp gedebatteerd in de commissie binnenlandse zaken van het Federaal parlement. Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij, noemt de overheidsaanpak rampzalig. “Als je met slachtoffers spreekt of met één van de duizenden mensen die zijn gaan helpen, hoor je telkens hetzelfde: ‘de overheidsaanpak van de ramp was één en al chaos’. Laat ons blootleggen wat misliep.” Mertens trekt hard van leer tegen de autoriteiten, maar prijst de inzet van de bevolking. Heel veel vrijwilligers gingen helpen, ook heel veel vanuit Vlaanderen. “Deze zomer zagen we de werkende klasse die zichzelf organiseerde. Daar moeten we trots op zijn.” De PVDA bracht met haar ‘SolidariTeams’ zelf al meer dan 1.500 vrijwilligers ter plaatse.

Voor Peter Mertens is een onderzoekscommissie van essentieel belang. “Laat ons alles wat misliep blootleggen en aanbevelingen opstellen om een dergelijke ramp te vermijden in de toekomst. De getroffenen en hun families hebben het recht om te weten wat er gebeurd is. Tientallen mensenlevens gingen verloren. Gezien de omvang van het drama gaan wij er vanuit dat de andere partijen ons voorstel tot het oprichten van een onderzoekscommissie zullen steunen.” Op Waals niveau werd al beslist dat er een dergelijke commissie komt. “Daar stellen zich onder andere vragen over het beheer van de dammen en over de crisiscoördinatie. Wij zullen er alles aan doen opdat de mensen op alle niveaus de volledige waarheid kennen.”

“Wie had de leiding?” vraagt Mertens. “De federale overheid, de gewesten, de provincies of de burgemeesters? De logica bij een ramp van die omvang is dat de federale regering alles in handen neemt, maar dat is duidelijk niet gebeurd. Opnieuw blijkt, zoals bij de covid-crisis, dat de regionalisering zorgt voor institutionele chaos. In plaats van in te grijpen, zit iedereen naar elkaar te kijken. Het KMI, dat een federale instelling is, spreekt zich uit over hevige regenbuien. Maar de wetenschappers moeten zwijgen over wat er dan op de grond gebeurt met dat water. Het waterbeheer is een regionale bevoegdheid. De meeste grote rivieren stromen door meerdere gewesten. Die splitsing is toch absurd?”

De linkse partij wil ook de aanpak van het rampenplan en de besparingen op de overheidsdiensten onderzoeken. Mertens: “Het liberale besparingsbeleid uit het verleden heeft de openbare diensten kaalgeslagen. De N-VA bekritiseert de aanpak van de hulpverlening, maar het was Jan Jambon die de civiele bescherming 800 van haar 1.200 agenten afnam. De brandweer had amper geschikte boten. In de getroffen zone zijn slechts 400 militairen ingezet, in de eerste weken vaak zonder geschikt materiaal. Het is tijd om opnieuw sterke openbare diensten uit te bouwen die dergelijke rampen aankunnen. De staat moet concrete oplossingen bieden. Denk maar aan krachtige ontvochtigers om huizen terug bewoonbaar te maken.”

Volgens Peter Mertens heeft de bevolking de draad opgepikt waar de regeringen die lieten vallen. “Terwijl de overheid faalt, zien we een buitengewone solidariteit van de bevolking. Het gaat om duizenden en duizenden vrijwilligers. De werkende klasse van het land organiseert zichzelf. Dat is mooi om te zien. Het gaat om veel vrijwilligers uit Vlaanderen. Op hetzelfde moment dat Bart De Wever oproept tot een hereniging met Nederland, ging de gewone Vlaming massaal helpen in Wallonië. Die golf van solidariteit en eenheid is het beste antwoord op de verdeel- en heerspolitiek van de nationalisten.”

De PVDA bracht met haar SolidariTeams zelf meer dan 1.500 mensen ter plaatse om te helpen. De partij verzamelde ook meer dan €60.000 aan giften voor de aankoop van hulpmateriaal voor de getroffenen. “We hebben de SolidariTeams opgericht om op korte termijn een antwoord te bieden op de ramp. Honderden mensen hielpen kelders leegmaken, poetsten huizen of kookten soep. Vandaag gaan er nog altijd honderden van hen ter plaatse. Elke dag vertrekken er auto’s van over heel het land. Dat is een ongelofelijke ervaring, en ik wil echt iedereen bedanken die daar al aan mee hielp,” besluit Mertens.