Overwinning: Febelco-werknemers behouden hun loon tijdens quarantaine

(Foto: Solidair)

Een corona-uitbraak in Izegem was de spreekwoordelijke druppel voor de werknemers van apotheekleverancier Febelco: de vakbonden voerden in heel het land actie, met solidariteitsbezoeken van PVDA en Geneeskunde voor het Volk. Het resultaat? Voortaan behouden werknemers in quarantaine hun loon en betaalt de werkgever de coronatesten.

Donderdag 16 november, 6 uur ’s ochtends. Het is een koude ochtend als actievoerders van PVDA en Geneeskunde voor het Volk in de vroege uurtjes afzakken naar Sint-Niklaas, Izegem, Zolder en Wijnegem om er de werknemers van Febelco te steunen in hun conflict met de directie, dat na een maandenlange aanloop tot een uitbarsting is gekomen. Febelco-werknemers brengen elke dag ontsmettingsgel en mondmaskers naar de apothekers, maar wat blijkt? Zelf krijgen ze te weinig beschermingsmateriaal van hun werkgever en mogen ze niet telewerken van hun management. “Enkel de centen tellen hier, onze gezondheid is blijkbaar niet belangrijk. We werken hier keihard, maar veel respect krijgen we er niet voor terug”, getuigt een vakbondsafgevaardigde.

Safety first

De vuurkorf brandt en symbolisch delen de vakbondsvrouwen in Sint-Niklaas mondmaskers en plastic handschoenen uit, vergezeld van een kaartje met de boodschap: “Ook super-warriors kennen hun grenzen #safetyfirst”. Elien Broeckhove (secretaris ACV Puls) getuigt wat de bal aan het rollen bracht: “Tijdens de eerste coronagolf, kregen we na veel strijden pas het minimale beschermingsmateriaal. Vele personeelsleden en de vakbonden vragen nu al maanden naar chirurgische mondmaskers, maar de directie weigert dit verzoek vanwege de kostprijs. Is een deftige bescherming dan zoveel gevraagd!? Zeker als je weet dat we er nota bene elke dag duizenden verdelen aan de apothekers. Door een gebrek aan beschermingsmaatregelen en correcte preventiemaatregels is er helaas corona uitgebroken in de afdeling in Izegem.”

“Dit verhaal toont eens te meer het belang van extra controles door de sociale inspectie,” reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. “En de openbaarheid van de resultaten van die controles. Als bedrijven de veiligheid aan hun laars lappen, hebben we het recht dat te weten. In het belang van de volksgezondheid.” In tegenstelling tot wat de werkgeversorganisaties beweren is de werkplek immers niet de veiligste plaats ter wereld. Bijna de helft van de gecontroleerde bedrijven garandeert geen veilige werkomstandigheden.

Potje breken, potje betalen?

“Bovendien weigert de directie elk sociaal overleg. Tot vandaag hebben ze ons nog geen informatie gegeven over de corona-uitbraak in Izegem. We weten dus niet hoe die uitbraak er is gekomen. Nochtans is dat essentieel om nieuwe besmettingen te voorkomen”, doet ACV-secretaris Broeckhove uit de doeken. “Enkele medewerkers werden na een obscure, zelf uitgedokterde interne contacttracing huiswaarts gestuurd. Ze moesten zelf opdraaien voor de kost van hun coronatest en vielen terug op een uitkering die slechts 70% van hun normale wedde bedraagt. Dit is écht oneerlijk, gezien de oorzaak bij de werkgever ligt. Wij vroegen dan ook dat de werkgever die kosten alsnog op zich neemt en een toelage voorziet zodat de werknemers geen inkomensverlies leiden”.

Praktijken van de jaren stillekes

Ook voor BBTK-secretaris Sven Robbrecht is het genoeg geweest: “De corona-uitbraak was echt de druppel die de emmer deed overlopen. Al jaren zijn er problemen in dit bedrijf. Zo hebben sommige chauffeurs lange onderbroken diensten waardoor ze meer dan 12 uur per dag van huis weg zijn terwijl ze slechts 8 uur betaald krijgen. Er is al jaren geen goedgekeurd arbeidsreglement met uurroosters. Gemaakte afspraken, zelfs schriftelijke, worden niet nageleefd of krijgen plots een andere invulling. Het sociaal overleg wordt niet au sérieux genomen. En pas als er acties komen, schiet de werkgever in gang, en dan nog. En dat in een bedrijf met ruim 1200 werknemers! Dit zijn echt praktijken van de jaren stillekes.”

Alleenstaande mama’s in de kou

Aan de magazijnpoorten spreken de PVDA-actievoerders met enkele arbeiders. “De baas beloofde dat ik maximaal 1 vroege shift om de 3 weken zou moeten draaien. In die week steek ik mijn kindjes in hun bed bij mijn mama, want ik ben een alleenstaand mama met twee kinderen van 4 en 8 jaar oud en een andere optie is er dus niet”. Het bleken al snel loze beloften, want op 2 jaar tijd veranderde het werkschema tot driemaal toe.

“Toen ik mijn beklag deed over het nieuwe systeem, kreeg ik te horen dat ik dan maar een collega moest zoeken die mijn vroege shiften wil overnemen. Ik voel me onbegrepen en totaal niet gehoord”, getuigt deze jonge vrouw die liever anoniem blijft. Onlangs viel het verdict: “We denken dat je beter kan uitkijken naar ander werk”, zei de ploegbaas tegen mij.

In woord en daad

De rode draad doorheen de getuigenissen van de Febelco-wernemers wordt gauw duidelijk: winst staat boven de mensen, geld gaat voor op gezondheid. PVDA-parlementslid Gaby Colebunders: “De mensen zijn gedurende de crisis en lockdowns blijven doorwerken. Daarvoor verdienen ze een beloning, in plaats van loonverlies bij een corona-uitbraak door de fout van het bedrijf. Febelco moet dringend het sociaal overleg heropstarten en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van hun werknemers verbeteren.” Om die eisen kracht bij te zetten, blijkt nog maar eens dat dat actie nodig is.

Een weekje later …

En strijd loont! Een week na de actie halen de vakbonden alvast drie slagen thuis: 100 procent loonbehoud bij quarantaine, volledige terugbetaling van de kosten van de coronatesten en de heropstart van het sociaal overleg met de vakbonden. De komende weken zal blijken of de directie ook voor beter beschermingsmateriaal en betere arbeidsomstandigheden zal zorgen. Want de vakbonden en werknemers hebben nog een lange weg te gaan. Een chauffeur in Sint-Niklaas uit alvast zijn angst en dankbaarheid: “Deze actie was echt nodig. Het zit me tot hier. Maar als wij onze mond open doen, liggen we buiten. Merci aan de vakbonden voor deze actie.”

Heb je zelf ook vragen of twijfels over de corona-aanpak op je bedrijf? Contacteer Geneeskunde Voor Het Volk via werk@gvhv.be. GVHV maakte ook een protocol "Wat te doen bij een corona-uitbraak op je bedrijf".

Volg de PVDA op de voet