Overwinning voor stakingsrecht: Volvo Car veroordeeld voor onrechtmatig ontslag stakende arbeiders

.

De arbeidsrechtbank veroordeelt Volvo Car Gent na het onrechtmatig ontslag van negen werknemers die begin vorig jaar het werk neerlegden. Na een spontane stakingsactie tegen de sterk toegenomen werkdruk ontsloeg Volvo de werknemers en dat ondanks jaren dienst en positieve evaluaties. Vier werknemers dienden klacht in en krijgen nu gelijk. Volvo moet de arbeiders nu tussen vergoedingen betalen tussen 20.000 en 24.000 euro. De PVDA eist een echte ontslagbescherming via een nieuwe ‘wet-Volvo’.

Op 31 januari 2018 brak een spontane staking uit bij Volvo Car in Gent. De directie bedreigde de werknemers die deelnamen aan de staking met ontslag. Na enkele uren was iedereen weer aan het werk, maar toch werden de dag zelf nog negen werknemers ontslagen. De werknemers waren al jaren aan de slag bij Volvo Car en hadden enkel positieve evaluaties. Volgens Volvo Car pasten ze “niet meer in het profiel”. Vier arbeiders, Ekrem, Muharrem, Mustafa en Nil, besloten om zich niet bij hun ontslag neer te leggen. Het duurde anderhalf jaar, maar uiteindelijk kregen ze gelijk van de rechtbank. Volvo Car wordt veroordeeld voor onrechtmatig ontslag op basis van syndicale activiteit.

Inbreuk op het stakingsrecht

De arbeidsrechtbank oordeelt dat Volvo met deze actie een inbreuk pleegt op het stakingsrecht. Sociale actie is geen voldoende voorwaarde voor een ontslag, ook niet als het om een spontane actie gaat. Ook stakingsacties die niet via de vakbond verlopen vallen onder het stakingsrecht. Bovendien verwijst de rechtbank naar een grote staking in 2017 bij Volvo Car Gent na het verhogen van de werkdruk. Uiteindelijk stemde nog 58% van de arbeiders tegen het voorstel van de directie. De rechtbank stelt dus dat Volvo Car op de hoogte was van het ongenoegen bij het personeel rond de hoge werkdruk. De spontane actie van begin 2018 kwam dan ook niet uit de lucht vallen. “Wij zijn bijzonder blij dat de rechtbank Volvo klaar en duidelijk veroordeelt, deelname aan een staking kan geen reden zijn tot ontslag”, zegt Ekrem Büser, een van de getroffen arbeiders.

Een belangrijk precedent

Dat de rechtbank Volvo Car nu veroordeelt is een belangrijk precedent. Het is belangrijk voor de vier werknemers die anderhalf jaar strijd moesten leveren om gelijk te krijgen. Het is ook belangrijk voor de andere werknemers die onrechtmatig ontslagen werden en voor de tientallen anderen die een sanctie kregen opgelegd door Volvo. Het is ook een belangrijk precedent voor arbeiders in de rest van het land. Zij weten nu dat ze niet zomaar aan de poort gezet kunnen worden omdat ze deelnemen aan sociale acties op de werkvloer.

“De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat Volvo de antidiscriminatiewetgeving geschonden heeft en zich schuldig maakt aan syndicale discriminatie”, stelt Büser. Het is dus ook een signaal naar andere bedrijven in ons land die werknemers op deze manier zouden willen intimideren.

Tom De Meester, Gents gemeenteraadslid voor PVDA, reageert tevreden op de uitspraak: “Multinationals mogen niet zomaar mensen ontslaan omdat ze actie voeren. Sociale actie is geen misdaad. Het stakingsrecht is geen vodje papier. Dat bevestigt de rechtbank”.

David tegen Goliath

Volvo waande zich oppermachtig toen het besloot om personeel te ontslaan omdat ze zich durfden te verzetten tegen de hoge werkdruk. Wat kunnen enkele personeelsleden namelijk doen tegen een grote multinational die elk jaar miljarden winst maakt? Volvo probeerde duidelijk om het personeel te intimideren en een cultuur te installeren waarin arbeiders schrik hebben om hun job te verliezen en daarom niet deelnemen aan sociale acties. Toch besloten vier arbeiders om zich niet te laten doen en de strijd aan te gaan met Volvo Car. Tom De Meester wijst op de moed van deze vier arbeiders: “Zij krijgen vandaag gelijk over de hele lijn. Wat aanvankelijk bijna onmogelijk leek is toch gebeurd, David wint van Goliath. Wie strijdt, kan winnen!”

Tijd voor een ‘wet-Volvo’

Ondanks de positieve uitspraak blijft de bescherming voor arbeiders in dergelijk situaties in ons land zeer beperkt. De vier Volvo-arbeiders hebben recht op zes maanden loon maar hebben hun job niet terug. De PVDA pleit daarom voor een ‘wet-Volvo’, een wetgevend initiatief om misbruiken van het ontslagrecht te verbieden. Concreet wil de PVDA een dwingend mechanisme waarbij bedrijven die veroordeeld worden, verplicht zijn om de onrechtmatig ontslagen werknemers te re-integreren. De PVDA zal dit ook voorstellen in het parlement. Want als het mogelijk wordt om arbeiders die hun mond open doen te ontslaan, gaan we terug naar de 19de eeuw.


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Freddyz Thumasz
    heeft deze pagina gevolgd 2019-07-13 13:29:22 +0200
  • Onno Vandewalle
    publiceerde deze pagina in Nieuws 2019-07-12 16:14:09 +0200

We hebben jouw steun nodig