Pandemiewet recycleert oude recepten, die inefficiënt zijn en gevaarlijk voor onze democratische rechten

Foto Belga

Het ontwerp van de pandemiewet dat de regering indiende, houdt veel gevaren in voor onze rechten en vrijheden. Tijdens de debatten in de Commissie Binnenlandse Zaken en in de plenaire vergadering verzette de PVDA zich al krachtig tegen de tekst.

“Als ik hoor wat de regering er allemaal over zegt, heb ik de indruk dat wij niet dezelfde hoorzittingen hebben bijgewoond”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili. “Het uitgangspunt van de tekst is niet veranderd. De regering houdt nog steeds de touwtjes strak in eigen handen: zij bepaalt wanneer er een epidemische noodsituatie is en zij beslist over de maatregelen, zoals ze al meer dan een jaar doet. Uiteindelijk is dit een verkapte volmachtenwet, die een wettelijk kader biedt voor wat tot nu toe onwettelijk was. De regering geeft zichzelf een blanco cheque om te doen wat ze wil.”

Bovendien zijn de geplande maatregelen identiek aan de maatregelen waarmee de pandemie in het afgelopen jaar werd bestreden. En ook hiermee is de linkse partij het grondig oneens.

“Deze recepten worden al een jaar toegepast en we staan nog altijd nergens. De commissies over de aanpak van de crisis zijn nog niet afgerond. Toch wil de regering haar strategie in steen beitelen, alsof zij vindt dat het bilan positief is. Ik betwijfel of de bevolking er ook zo over denkt”, vervolgt de PVDA-volksvertegenwoordiger.

Een specifiek nieuw element stuit Nabil Boukili tegen de borst: de mogelijkheid voor de regering om mensen op te vorderen die zij “nodig acht” in de strijd tegen de pandemie. Iets wat doet denken aan de opvordering van het zorgpersoneel, waartegen de vakbonden in 2020 al heftig protesteerden. Een kaakslag voor de mensen die al vanaf het begin hebben getoond hoe groot hun toewijding, zegt Nabil Bukili. “Het opvorderen van bedrijven, bijvoorbeeld om mondmaskers te produceren, komt daarentegen niet in de tekst voor. Het opheffen van patenten op vaccins ook niet. De regering wil de coronahelden opvorderen, maar geeft niet thuis als het om multinationals gaat!”

Ten slotte hekelt de PVDA het repressieve karakter van de tekst, dat in het definitieve ontwerp overeind blijft: “Opnieuw ligt de focus op controle en bestraffing, met boetes tot 500 euro. Dat is dubbel zoveel als het huidige bedrag. Wij zijn het niet eens met het principe van deze repressieve aanpak, noch met het bedrag, dat hetzelfde is ongeacht het inkomen. We weten dat deze boetes vooral gericht zijn op de meest kwetsbaren, en dat grote ondernemingen nauwelijks getroffen worden. Het is een slag in het gezicht van al die mensen die hun best doen om de maatregelen na te leven, zoals de werknemers van AB InBev in Jupille, die in staking moesten gaan om het bedrijf zover te krijgen dat het de coronamaatregelen zou naleven.”

Voor de PVDA is het heel duidelijk: de regering moet haar ontwerp van pandemiewet intrekken.