Parlement weigert vraag van PVDA te onderzoeken om Julian Assange politiek asiel te verlenen

Foto Solidair

Tijdens de plenaire vergadering van 3 december weigerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers om een motie van de PVDA in overweging te nemen. Daarin wordt de regering gevraagd om politiek asiel te verlenen aan klokkenluider Julian Assange.

“We hebben de staatssecretaris voor Asiel en Migratie verzocht om een politiek standpunt in te nemen over het verlenen van asiel aan Julian Assange”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst. “Het werk van klokkenluiders is onmisbaar voor de democratie. Het is onvoorstelbaar dat in de 21ste eeuw in Europa journalisten als Julian Assange nog kunnen worden vervolgd wegens hun politieke standpunten en hun activisme.”

Terwijl er wereldwijd een nieuwe golf van repressie tegen journalisten opsteekt, roept de PVDA ons land op om een krachtig signaal te geven voor de persvrijheid. De linkse partij wil dat België zich als een gastvrij land opstelt voor vervolgde klokkenluiders.

De weigering om onze vraag te onderzoeken verbaast ons. Zeker omdat het regeringsakkoord voorziet in het creëren van een statuut voor klokkenluiders. Waarom dan niet onmiddellijk handelen en Julian Assange het recht op asiel verlenen? De traditionele partijen hebben de gelegenheid voorbij laten gaan om een rode lijn te trekken tegen de onderdrukking van journalisten”, besluit Steven De Vuyst.

Julian Assange wordt vervolgd voor het verspreiden van meer dan 700.000 documenten via het WikiLeaks-platform. De documenten leveren het bewijs dat het Amerikaanse leger in Afghanistan en Irak oorlogsmisdaden pleegde en mensenrechten schond. De beslissing van de Britse rechtbank om zich uit te spreken over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten wordt verwacht op 4 januari 2021. Indien hij uitgeleverd wordt, riskeert de klokkenluider een straf die kan oplopen tot 175 jaar gevangenis.