We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Belgische regering moet EU-besparingsbeleid blokkeren, na groen licht van  Europees Parlement

Een meerderheid in het Europees Parlement heeft zonet voor nieuwe Europese begrotingsregels gestemd. Deze regels waren sinds de coronapandemie opgeschort. “De regels dwingen de lidstaten tot draconische bezuinigingen en zijn een rem op noodzakelijke investeringen in sociaal en klimaatbeleid. Ik begrijp niet hoe de Europese socialisten dit konden steunen”, reageert PVDA-europarlementslid Marc Botenga, die nu de Belgische regering oproept om het dossier te blokkeren.

dinsdag 23 april 2024

Volgens verschillende schattingen zou België door de nieuwe regels op een paar jaar tijd tot 30 miljard euro moeten besparen. Absurd, vindt Marc Botenga: “We moeten net meer dan ooit investeren in onze pensioenen, scholen, en ziekenhuizen, maar de Europese Unie wil kolossale besparingen opleggen.”

“Maar het laatste woord hierover is nog niet gezegd”, aldus het PVDA-europarlementslid. “Na de stemming in het Europees Parlement moet het dossier nu nog worden goedgekeurd door de nationale regeringen in de Raad. Daar moeten de regels unaniem worden goedgekeurd.”

Er hoeft dus maar één land tegen te zijn om het pakket van tafel te vegen. De PVDA roept de Belgische regering op om een veto uit te spreken, aangezien vier van de zeven regeringspartijen – de sociaaldemocratische en de groene partijen – zeggen dat ze tegen deze begrotingsregels zijn.

“In het Europees Parlement stemmen Vooruit, Groen, de PS en Ecolo tegen het besparingsbeleid, maar binnen de Belgische regering lieten de socialistische en groene ministers het wel passeren”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “Hoe kunnen de Belgische socialisten en groenen in Straatsburg tégen besparingen stemmen, maar ze in Brussel wel laten passeren?” 

De PVDA stelt immers vast dat de Belgische regering in dit dossier een centrale rol speelde in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. De Vivaldi-regering zette de kwestie niet alleen op de agenda, maar onderhandelde ook actief over de tekst waarover moest worden gestemd.

Een nieuwe studie in opdracht van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) wijst erop dat een dergelijk besparingsbeleid grote gevolgen zal hebben voor de openbare diensten en investeringen in vrijwel alle lidstaten. 

“Als we dit keurslijf aanvaarden, stemmen we in met aanvallen op de sociale verworvenheden van de werkende klasse. We mogen dit niet laten gebeuren”, besluit Peter Mertens.