Besparingen: PVDA hekelt politieke schizofrenie van Vooruit en Groen

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft zonet voor nieuwe Europese begrotingsregels gestemd. Naast de PVDA stemden ook de Belgische groenen en sociaaldemocraten tegen. Dat is opmerkelijk, aangezien de Belgische regering de regels steunt. “Een onhoudbare politieke schizofrenie”, hekelt PVDA-Europarlementslid Marc Botenga. “Vooruit en Groen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en in België vanuit de regering de terugkeer van het besparingsbeleid blokkeren.”

donderdag 18 januari 2024

Marc Botenga in het Europees Parlement.

In december keurden de Europese ministers van Financiën de herinvoering van Europese begrotingsregels goed. De Belgische regering, met minister Van Peteghem (CD&V), steunde deze beslissing. De terugkeer van de begrotingsregels is zelfs een van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Maar in het Europees Parlement hebben vier van de zeven Vivaldi-partijen zich er net tegen uitgesproken. “Wat doen de socialistische en groene ministers in de regering? Zijn ze tegen besparingen in Straatsburg, maar voor in Brussel? Wat een schizofrenie”, stelt Marc Botenga.

Volgens Botenga moeten deze partijen nu verantwoordelijkheid nemen voor hun stem en de onderhandelingen via de regering blokkeren: “Als het Belgisch voorzitterschap dit dossier saboteert, dan kan het hele initiatief begraven worden.”

Volgens de PVDA zal het reactiveren van de begrotingsregels een sociale ramp veroorzaken. Het Europees Verbond van Vakverenigingen berekende dat het voorstel dat bij de Raad op tafel ligt, België verplicht om tussen de 4,5 en 7,5 miljard euro per jaar te bezuinigen.

Die bezuinigingen hebben grote gevolgen voor sociale investeringen, openbare diensten en de loonindexering.

“De Europese instellingen doelen via zogenaamde ‘aanbevelingen’ aan België specifiek op deze drie beleidsdomeinen. Dit nieuwe kader aanvaarden betekent de aanval op de sociale verworvenheden van de werkende mensen goedkeuren. Dat is onaanvaardbaar”, besluit Marc Botenga.