We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Betoging tegen “betogingsverbodwet”: “We moeten luisteren naar betogers in plaats van ze te criminaliseren”

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw was vandaag aanwezig op de grote betoging tegen het wetsontwerp van de regering dat het recht op betogen wil inperken.

donderdag 5 oktober 2023

Raoul Hedebouw salue des manifestants depuis un podium.

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw was vandaag aanwezig op de grote betoging tegen het wetsontwerp van de regering dat het recht op betogen wil inperken. “Ik was vanmorgen in Brussel en ik zag een uitzonderlijke opkomst. De vakbonden waren er natuurlijk, maar ook de Liga voor de Mensenrechten, Amnesty International, Greenpeace, studentenorganisaties, klimaatjongeren, enzovoort. De betoging is echt een signaal van het hele middenveld aan de partijen van de Vivaldi-regering. De betogers eisen dat de regering het wetsontwerp intrekt.”

“De regering moet naar hen luisteren. En die boodschap is niet alleen gericht aan de liberalen, maar ook aan sociaaldemocraten en groenen. Doordat er geen consensus is over dit wetsontwerp, moest het al meerdere keren worden uitgesteld. Vandaag moet het definitief worden ingetrokken”, stelt de voorzitter van de linkse partij. Hij zal de regering hierover ook ondervragen in de Kamer vanmiddag.

Ook Gaby Colebunders, arbeider-volksvertegenwoordiger van de PVDA, was aanwezig op de betoging: “Samen met de andere arbeiders-volksvertegenwoordigers van de PVDA legden we tijdens de laatste commissievergadering in juli vier uur lang het belang uit van burger- en vakbondsrechten. Het recht om actie te voeren ligt aan de basis van alle sociale en democratische verworvenheden: het vrouwenkiesrecht, het verbod op kinderarbeid en de achturendag. Door dit wetsontwerp in te dienen, heeft de regering ervoor gekozen om een recht te muilkorven dat gezorgd heeft voor enorm veel vooruitgang voor de werkende klasse.”

Het wetsontwerp ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en kan binnenkort terug op de agenda van de Kamer komen om er in de plenaire vergadering te worden besproken. De PVDA heeft al aangekondigd dat ze alle procedurele middelen zal aanwenden om te voorkomen dat het wetsontwerp wordt aangenomen.