We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Betogingsverbodwet: eerste stap naar het begraven van het wetsvoorstel, maar waakzaamheid blijft geboden

“Dankzij de mobilisatie van de vakbonden en het middenveld (zoals Greenpeace, Amnesty, Liga voor Mensenrechten...) en de druk van de PVDA, is de Betogingsverbodwet vandaag begraven”, reageert Peter Mertens, algemeen secretaris van de PVDA. Hij voegt eraan toe: "Afgelopen juli stemden de Vivaldi-partijen (o.a. Groen en Vooruit) voor het wetsvoorstel in de Commissie Justitie. Dit is een overwinning voor sociale mobilisatie gesteund door de oppositie van authentiek links". Peter Mertens reageert op een interview in de zaterdagkrant waarin Paul Magnette aankondigt dat het wetsvoorstel begraven is, hoewel hij er aanvankelijk voor was.

zaterdag 4 november 2023

Peter Mertens benadrukt: “Zonder de mobilisatie van vakbonden en verenigingen zou dit wetsvoorstel zijn aangenomen. Ondanks de stemming in de Commissie Justitie in juli gaven de vakbonden en verenigingen niet op. Op 5 oktober mobiliseerden zij meer dan 10.000 mensen in de straten van Brussel, de vierde mobilisatie over dit onderwerp. Dit kwam nog bovenop een bewustmakings- en petitiecampagne die door dit brede sociale front werd gedragen.” Hij voegt eraan toe: “Met de PVDA hebben we actief bijgedragen en steun verleend aan deze mobilisaties van vakbonden, verenigingen en burgers. Vorig jaar in het voorjaar trokken we al op politiek niveau aan de bel, in het bijzonder met onze werknemersafgevaardigden, die een decennialange gecombineerde vakbonds- en activistische inzet tonen en die hard gevochten hebben in de Commissie Binnenlandse Zaken om het wetsvoorstel van de regering te vertragen."

De PVDA kondigt aan waakzaam te blijven in deze kwestie. De voorzitter van de PS verklaart dat hij het wetsvoorstel begraaft maar ook dat "de fundamenten van de tekst legitiem waren". Hij benadrukt: "Er is ongetwijfeld werk aan de winkel bij deze kwestie, maar laten we het zorgvuldig aanpakken." De voorzitter van de MR geeft aan dat hij het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wilde handhaven. En Vooruit is altijd een fervent voorstander geweest van het wetsvoorstel.

"We blijven waakzaam," zegt Peter Mertens. Hij vervolgt: "In tegenstelling tot wat Paul Magnette zegt, waren de fundamenten van de tekst onwettig. Er bestaan voldoende wetten om criminele daden te bestraffen. Demonstraties willen verbieden omdat er een daad is gepleegd in het kader van een sociale en protestmobilisatie, is een stap terug voor de democratie, die we zullen blijven bestrijden." De algemeen secretaris van de PVDA concludeert: "We zullen geen manoeuvre accepteren zoals die van afgelopen juli, die tot doel had het wetsvoorstel erdoor te drukken door middel van amendementen die niets veranderden aan de inhoud van het wetsvoorstel.