We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Bouwbedrijf Democo opnieuw in de fout: chaos, uitbuiting en sociale dumping op werf Leopoldskazerne

Op de werf van de Leopoldskazerne in Gent waren sinds de start van de werken in 2019 al meer dan duizend onderaannemingen actief. In maart dit jaar alleen al waren er 220 onderaannemingen aan het werk. Op de werf zijn ook bedrijven actief tot op het vijfde niveau van onderaanneming, ook al werd in 2017 een wet ingevoerd om dat te verbieden, net om sociale dumping en uitbuiting tegen te gaan. Dat blijkt uit werfdocumenten die Peter Mertens van de PVDA via een vertrouwelijke bron kon inkijken.

woensdag 12 juli 2023

Hoofdaannemer is Democo, aannemer van de school die twee jaar geleden instortte op Antwerpen-Zuid. Het bedrijf kwam daarbij in opspraak omdat het waarschuwingen over stabiliteitsproblemen genegeerd zou hebben en gelogen zou hebben over het aantal onderaannemingen dat actief was op de werf.

“Op de werf van de Leopoldskazerne botsen we opnieuw op een onoverzichtelijk kluwen van honderden onderaannemingen en een gebrek aan controle. Niemand weet wie wanneer aanwezig is en voor welk bedrijf. Dat zet de deur open voor sociale dumping en brengt de veiligheid van de werknemers in gevaar. Werd er geen enkele les getrokken uit de ramp in Antwerpen waarbij vijf bouwvakkers het leven lieten?”, zegt Peter Mertens, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA.

In een diepgaand onderzoek van Het Laatste Nieuws getuigen klokkenluiders hoe er op de werf “met mensenlevens wordt gespeeld”. Ze kaarten het structurele probleem met de onderaannemers aan, en hoe dit leidt tot uitbuiting en onveilige situaties. HLN kreeg ook verschillende onderaannemers zelf aan de lijn die getuigden over weinig tot geen controle op de werf.

“Als die gebouwen worden geopend, staan al die politici en overheden in de lijn om het lintje door te knippen met de fanfare. Dan zijn ze heel verantwoordelijk. Maar als er iets misloopt, dan gebeuren steeds opnieuw dezelfde drie dingen. Eerst spelen ze Manuel van Fawlty Towers, ‘I do know nothing’. Ineens weten ze van niets. Vervolgens beginnen ze allemaal met de vinger naar elkaar te wijzen. En tot slot zwijgen ze en zeggen ze dat het gerecht zijn werk moet doen en verandert er juist niets”, aldus Peter Mertens.

De PVDA vraagt een strenge aanpak van de ketens van onderaannemingen en sociale dumping op onze bouwwerven: “Hoeveel sociale dumping nog? Hoeveel ongevallen nog? Hoeveel doden nog? Het moet gedaan zijn met die hypocriete steekvlamverontwaardiging. Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen. Wij hebben twee duidelijke eisen: de verantwoordelijkheid moet bij opdrachtgever en hoofdaannemer komen te liggen, en de middelen voor inspectie en handhaving moeten omhoog", besluit Peter Mertens.