Europa: PVDA hekelt de terugkeer van het budgettaire keurslijf

Onder leiding van het Belgische voorzitterschap is een Europees akkoord bereikt over de nieuwe begrotingsregels. De PVDA hekelt een nieuw "antidemocratisch keurslijf" dat België zal dwingen tot draconische bezuinigingen: "Deze tekst is nog slechter dan wat de Europese Commissie voorstelde. Het is een budgettair keurslijf dat de vernietiging van onze openbare diensten en onze sociale rechten in de hand werkt", bekritiseert PVDA-Europarlementariër Marc Botenga.

zaterdag 10 februari 2024

"Deze nieuwe regels zullen elk sociaal en economisch beleid voor de komende jaren vergrendelen. Deze regels aanvaarden komt erop neer dat men de mensen elk alternatief voor het neoliberale beleid ontzegt, zelfs nog voor de verkiezingen." Prognoses van het Europees Verbond van Vakverenigingen wijzen voor België op jaarlijkse bezuinigingen van 4,5 tot 7,5 miljard euro in de komende jaren. Marc Botenga wijst erop dat de Commissie dit mechanisme in 2023 al had gebruikt om de automatische loonindexering aan te vallen. 

Het uiteindelijke akkoord verplicht de federale en regionale regeringen om te streven naar een verlaging van de staatsschuld tot 60% en van het begrotingstekort tot 3% van het bbp. Daarnaast bevat het akkoord de eis voor een lineaire vermindering van het structurele tekort van 0,5% voor landen die in gebreke blijven. De PVDA merkt op dat er van de beloofde flexibiliteit niet veel overblijft. "Ze hebben het over flexibiliteit, maar alles zal moeten worden onderhandeld binnen het keurslijf", analyseert Botenga. "In ruil voor een beetje respijt zullen de staten gedwongen worden om asociale structurele hervormingen door te voeren." Aangezien er over elke flexibiliteit moet worden onderhandeld met de Europese Commissie, zal deze bepaling vooral ten goede komen aan grotere landen zoals Frankrijk, die zwaarder wegen in de Europese Commissie.

De PVDA neemt de Belgische regering in het bijzonder op de korrel: "Vier van de zeven partijen in de Vivaldi-regering zeggen dat ze tegen een terugkeer naar bezuinigingen zijn. Maar de Belgische regering coördineerde de terugkeer van die regels wel. Hoe konden de socialisten en groenen dit steunen?" In het Europees Parlement had Marc Botenga de Belgische regering gevraagd om de onderhandelingen over de begrotingsregels te saboteren door te weigeren ze op de agenda te zetten. 

De linkse partij is ook kritisch over de vrijstellingen voor militaire investeringen. Marc Botenga: "We gaan dus investeringen op een hele reeks gebieden belemmeren, maar vooral niet op de subsidies voor de grote militaire multinationals. Ongelooflijk genoeg geven de landen van de Europese Unie samen al veel meer uit aan het leger dan landen als Rusland of India. Laten we dat geld ergens anders voor gebruiken."

Het Europees Parlement moet de nieuwe regels nog goedkeuren. De PVDA zal zich ertegen verzetten, maar benadrukt het belang van een grote Europese mobilisatie. "De vakbonden gaven in december in Brussel het voorbeeld. Als we niet willen dat deze nieuwe regels worden toegepast, zullen we in heel Europa in actie moeten komen."

Persdienst PVDA - www.pvda.be/pers

Contactpersoon:

Marc Botenga +0478 21 09 14