We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Gemiddeld jaarloon van bpost-werknemer daalde met 10.000 euro op tien jaar

De voorbije tien jaar is het gemiddelde loon van de werknemers van bpost met bijna 10.000 euro gedaald. Dat berekende de PVDA op basis van de jaarrekeningen van het bedrijf (zie bijlage 1).

vrijdag 15 september 2023

Vertrek CEO Van Avermaet moet sociale omslag bij bpost inleiden

Volgens PVDA-volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel daalt het gemiddelde loon vooral door de overstap van vastbenoemde naar contractuele werknemers en het invoeren van statuten zoals dat van hulppostbode.

“En dat voelen de werknemers. Veel postbodes hebben nu een tweede job nodig om rond te komen”, zegt Vindevoghel. “Om het loon van de nieuwe CEO Chris Peeters te verhogen wordt alles in het werk gesteld, zogezegd omdat zijn salarispakket marktconform moet zijn. Maar in het loon van de werknemers wordt al jarenlang gesneden.”

De PVDA wil dat bpost opnieuw investeert in het operationeel personeel. ”Zij creëren de meerwaarde voor het postbedrijf en de maatschappij”, meent Vindevoghel. “Bpost zal trouwens de lonen van het personeel moeten verhogen, wil het zijn 548 openstaande vacatures ingevuld krijgen.”(1)

Nu ook Vooruit-fractievoorzitster Melissa Depraetere een oproep deed om de lonen van de postmensen te verhogen, vraagt Vindevoghel haar om daad bij woord te voegen. “Vooruit steunt nochtans het blokkeren van de lonen door deze regering. Melissa Depraetere is welkom om ons voorstel te steunen dat de loonblokkeringswet aanpast. Dan kunnen de vakbonden eindelijk deftig onderhandelen over opslag.”

Maria Vindevoghel roept minister Petra De Sutter op om het salarispakket van Chris Peeters niet goed te keuren op de aandeelhoudersvergadering. Ze neemt geen genoegen met de uitleg dat Peeters ‘de juiste man op de juiste plaats’ zou zijn.

“Onder druk van de PVDA blokkeerde De Sutter in mei nog de bonussen voor bpost-topmanagers. Die managers wilden zichzelf toen belonen met bonussen tot 10% van hun jaarloon. Nu slaat bpost hun spaarvarken wel kapot om hun nieuwe CEO te betalen. Wat is er veranderd?”

De PVDA eist opnieuw dat de Kamercommissie Overheidsbedrijven samenkomt, momenteel is er nog geen gepland. “We willen minister De Sutter confronteren met de reacties vanop de werkvloer. Die zijn niet mals, het ongeloof is groot”, stelt Vindevoghel.

(1) https://career.bpost.be/nl/job-search?location=&radius=20&sort_by=title&type=listview latent geraadpleegd op 12.09.2023 om 13u31.