We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Loontrekkenden verliezen 3.000 euro koopkracht onder regering-De Croo

De afgelopen vier jaar konden de lonen de stijgende levensduurte niet volgen, met een daling van het reëel loon tot gevolg. Dat blijkt uit berekeningen van de PVDA-studiedienst op basis van de officiële statistieken. Onder de regering-De Croo verloor een loontrekkende gemiddeld meer dan 3.000 euro aan koopkracht.

vrijdag 1 december 2023

“Wat mensen al langer voelen in hun portemonnee, blijkt nu ook uit onze cijfers”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Van de praatjes van de federale regering, die beweert de koopkracht van werkende mensen te beschermen, blijft niet veel over. De prijzen van voedsel en energie schieten omhoog, maar de regering verbiedt bij wet om te onderhandelen over loonsverhogingen. Het is tijd om die logica om te draaien.”

De PVDA-studiedienst berekende de evolutie van de reële lonen in ons land. Die zogenaamde reële lonen kijken naar de loonontwikkeling waarbij men de effecten van inflatie verwijdert. Stijgen de lonen sneller dan de inflatie, dan stijgen de reële lonen. Stijgen de lonen langzamer dan de inflatie, dan dalen de reële lonen.

De berekeningen leveren opvallende cijfers op:

  • Van het eerste kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2023 (periode die overeenstemt met de regering-De Croo) heeft een voltijdse werknemer met een mediaan loon (€ 3.350 bruto in 2020) in totaal 3.068 euro aan reëel loon verloren. 
  • Ter vergelijking: van het vierde kwartaal van 2015 tot en met het vierde kwartaal 2020 (periode die overeenstemt met de regering-Michel), onderging een voltijdse werknemer met een mediaan loon (€ 2.976 bruto in 2014) een cumulatief verlies van reëel loon van 3.315 euro. 

“De regering-De Croo, met socialisten en groenen, doet het met andere woorden niet beter dan de rechtse N-VA/MR-regering van premier Michel”, aldus Raoul Hedebouw. “Onder de regering-Michel kreeg de werkende klasse een indexsprong te verwerken, onder de regering-De Croo kreeg ze een loonblokkering op het bord. Met de PVDA roepen we op tot actie om eindelijk de lonen te beschermen. Het is noodzakelijk zowel de automatische indexering te beschermen als loonsverhogingen toe te staan.”

“Natuurlijk is daar ruimte voor”, besluit Raoul Hedebouw. “De winstmarges van de bedrijven zijn de voorbije 20 jaar significant gestegen in ons land, bracht de Nationale Bank onlangs nog aan het licht. De loonblokkering zorgt ervoor dat het deel van de rijkdom dat naar de werkende klasse gaat, verder wegzakt tot een historisch dieptepunt.”